MKB-Nederland: Ingrijpen AOW kan niet wachten

Discussies over AOW-leeftijd en overheidsfinanciën mogen korte-termijnmaatregelen niet frustreren

21 december 2016

Het zware weer waarin de Nederlandse economie is terechtgekomen, noopt kabinet en sociale partners tot heel snel ingrijpen. De maatregelen die op korte termijn noodzakelijk zijn mogen daarom niet worden gefrustreerd door discussies over onderwerpen die voor de langere termijn om aandacht vragen, zoals de AOW-leeftijd en de overheidsfinanciën. Dat zegt MKB-Nederland in een reactie op de voorlopige economische cijfers die het Centraal Plan Bureau (CPB) vandaag heeft gepresenteerd.

Cijfers CPB

MKB-Nederland bekijkt de CPB-cijfers met grote zorgen. Eerst was er de afname van de internationale handel, gevolgd door een afname van de business to business, de investeringen en de afzet van duurzame consumptiegoederen. Dit alles maakt dat de werkgelegenheid daalt, evenals het consumentenvertrouwen en de bestedingen. Dat is de vicieuze cirkel waarin de Nederlands economie zich thans bevindt,  aldus de koepelorganisatie.  

Stimuleringspakket

Om die te doorbreken is het noodzaak dat het kabinet nu snel ingrijpt. Met een stimuleringspakket moet het de investeringen aanjagen en de concurrentiepositie van bedrijven verbeteren. Om werkgelegenheid te behouden moeten werknemers die hun baan verliezen actief worden begeleid naar sectoren en regio’s waar nog wel werk is.

Loonmatiging

Loonmatiging is nodig in het belang van de werkgelegenheid en de internationale concurrentiepositie van bedrijven, vindt MKB-Nederland. De organisatie pleit voorts voor beheersing van de kosten voor burgers en bedrijven. Geen belastingverhogingen dus, ook niet op lokaal niveau. De overheidsuitgaven kunnen onder meer worden beheerst door geplande beleidsintensiveringen zonder economische invloed uit te stellen.  

Lange termijn

Naast deze korte-termijnstrategie moet het kabinet met de sociale partners ook een agenda opstellen voor de langere termijn, vindt MKB-Nederland. Daarop moeten onderwerpen staan als de AOW-leeftijd, pensioenen, zorgkosten, de huizenmarkt en de overheidsfinanciën. Wat MKB-Nederland betreft zou die agenda medio 2010 gereed moeten zijn.

Bron: MKB-Nederland