Making it all work - David Allen

BOEKRECENSIE WEEK 11

21 april 2010 2 minuten

In februari 2009 was David Allen in Nederland. Tijdens een workshop deed hij de methode Getting Things Done uit de doeken; een eenvoudige manier om efficiënter en effectiever te werken en te leven zonder stress. Ook presenteerde hij het model dat hieraan ten grondslag ligt. Dit model is beschreven in zijn nieuwste boek, Making it all work.

“Your mind is for having an idea, not for holding”

Uitgangspunt van zijn model is dat ons hoofd leeg moet zijn. Ons hoofd moet bezig zijn met de dingen waaraan we werken en niet met zaken waar we nog geen beslissing over hebben genomen. Deze zaken leiden ons namelijk af en zorgen voor verlies aan concentratie. Concentratieproblemen leiden vervolgens tot een lagere productiviteit. Onderzoek heeft aangetoond dat de productiviteit 20% omhoog kan door gebruik van Getting Things Done.

Captain & Commander

David Allen presenteert met Getting Things Done niet zozeer een timemanagement methode, maar meer een zelfmanagement-methode. Het gaat erom dat we ons bewust worden en zijn van onze doelstellingen, onze focus en dat we het overzicht hebben over wat, wanneer en hoe we dingen doen.

Getting control

De eerste stap om controle te krijgen is dat we alles dat in ons hoofd zit, op papier zetten (“externalize your mind”). Dit is het verzamelen.

Vervolgens is het nodig dat we beslissingen nemen over deze zaken, we gaan het verwerken. We hoeven niet alles direct te doen, maar we moeten een beslissing nemen of we er iets mee doen, wat we er mee doen en wanneer we er iets mee doen.

Nu is het zaak om alle acties te organiseren en te ordenen. Het is niet mogelijk daarvoor één systeem aan te reiken dat altijd functioneert. Gaandeweg zal iedereen voor zich een systeem moeten ontwikkelen dat het beste past.

Het systeem moet ook worden onderhouden. Dagelijks en wekelijks zullen we moeten nagaan of zaken nog volgens planning verlopen of dat aanpassingen nodig zijn. En natuurlijk moeten we ook dingen doen.

Getting perspective

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat alles wat we doen, in het juiste perspectief zien. De zes niveaus (termen afkomstig uit luchtvaart) die Allen onderkent, zijn:

Dagelijkse acties

10.000 feet ofwel projecten, bestaand uit meer dan één actie (duur: < 1 jaar)

20.000 feet ofwel gebieden waarvoor je verantwoordelijk bent

30.000 feet, doelen voor over 1 tot 2 jaar

40.000 feet, visies voor over 3 tot 5 jaar

50.000 feet, een heel leven.

Elke verandering begint met een eerste stap.

Getting Things Done en Making it all work is een proces dat we niet in één keer leren en uitvoeren. Het is iets dat heel klein kan beginnen en dat langzaam uitgebouwd kan worden. Dat is niet makkelijk, maar het is wel eenvoudig. Het is tevens noodzakelijk: Show up instead of blow up (neem een beslissing voordat de situatie zo precair is geworden dat je gedwongen wordt om een beslissing te nemen).

Eindoordeel:

Getting Things Done en Making it all Work zijn geen boeken om eens te lezen en daarna in de kast te laten staan. Het zijn werkboeken die het verdienen om constant gebruikt te worden.

Gelezen door: Anske Plante