Ondernemers in maart iets minder somber

Vertrouwen van producenten in de industie krabbelt op

26 maart 2009 1 minuten

De ondernemers in de industrie zijn een tikje minder somber geworden. In maart steeg het producentenvertrouwen met 2,1 punten tot -20,8. In februari stond de vertrouwensindicator met -22,9 nog op het laagste niveau ooit.

Na de scherpe daling in de laatste vier maanden van 2008 was het producentenvertrouwen in de eerste drie maanden van 2009 betrekkelijk stabiel.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers in de industrie waren in maart minder somber over de verwachte productie dan een maand eerder. Toch was het aantal ondernemers dat een toename van de productie verwachtte nog steeds veel kleiner dan het aantal dat een afname voorzag. Ook over de voorraden gereed product waren de ondernemers minder pessimistisch; een iets kleiner deel van hen beoordeelde de voorraden als groot. Het oordeel over de orderpositie verslechterde verder. Daarmee waren de ondernemers somberder over hun orderpositie dan in de afgelopen twintig jaar.

De ondernemers bleven uiterst pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche. Ook gaven zij aan dat de waarde van de orderontvangsten in de afgelopen drie maanden is afgenomen. De index orderpositie (de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) daalde van 102,2 in februari tot 101,4 in maart.

Bron: www.cbs.nl