Deeltijd-WW van start

Aanvragen kan tot 1 januari 2010

03 april 2009 1 minuten

Bedrijven kunnen vanaf deze maand gebruikmaken van de regeling deeltijd-WW.

Het gaat hierbij om bedrijven die gezond genoeg zijn om de crisis door te komen maar tijdelijk onvoldoende werk hebben. Zij krijgen de mogelijkheid het aantal gewerkte uren van een werknemer met ten hoogste 50 procent te verminderen. Gedurende deze periode ontvangt de werknemer een ww-uitkering voor de niet-gewerkte uren.

De periode waarvoor werkgevers deeltijd-WW kunnen aanvragen is maximaal 15 maanden. Het eerste beroep op de regeling geldt voor een periode van maximaal 3 maanden. Daarna kan het beroep nog tweemaal worden verlengd, steeds voor een periode van ten hoogste 6 maanden. Iedere werkgever kan maar één keer een beroep doen op de regeling. De mogelijkheid om een eerste aanvraag te doen stopt per 1 januari 2010.

Meer informatie over deeltijd-WW is te vinden in het Infoblad Deeltijd-WW.