Vrije dagen inleveren om ontslag collega's te voorkomen

Bedrijf uit Harderwijk bedenkt oplossing crisis

25 maart 2014

Vrijwillig een deel van je vakantiedagen inleveren om te voorkomen dat je collega’s ontslagen moeten worden. Is dat een goede oplossing om de gevolgen van de financiele crisis te lijf te gaan?