Vijf voor twaalf-gevallen zoeken steun

MKB Servicedesk in het Brabants Dagblad van 8 mei 2009

13 mei 2009

Honderden ondernemers zoeken hun heil bij verscheidene crisismeldpunten. Ze kloppen aan de Kamer van Koophandel, MKB Nederland met de Servicedesk of het Ondernemersklankbord.

Veel typische ‘vijf-voor-twaalf-gevallen’ komen binnen bij het Ondernemersklankbord. Dat is een door overheid en bedrijfsleven gesponsorde, onafhankelijke instelling. Zo’n 280 oud-ondernemers stellen hun kennis en ervaring ‘om niet’ ter beschikking.

Tot en met april trokken er 953 ondernemers aan de bel bij het klankbord. Veertig procent meer dan dezelfde vier maanden van vorig jaar. „Dat is natuurlijk deels toe te schrijven aan de recessie. Maar ook een kwestie van bekendheid. Misschien melden ondernemers zich ook sneller”, verklaart directeur Ron van Harten. „Het is een fors aantal. Zo komen we dit jaar dik over de 3000 cliënten heen. Met onze bezetting kunnen we er 3500 aan.”

Allerlei sectoren kampen met moeilijke situatie

Het gaat vooral om ondernemers met een tot vijf werknemers die kampen met een moeilijke financiële situatie. Ze komen uit allerlei sectoren, van horeca en bouw tot koeriersbedrijven.

„Ze zijn bezig te voorkomen dat ze failliet gaan of in de schuldsanering raken. Ze zijn erg gefocust op de eigen business. Raken in paniek als blijkt dat rekeningen niet betaald worden en deurwaardersexploiten”, licht Simon de Wit toe, die vanuit Eersel in deze regio opereert.

De consulenten maken plannen met de ondernemers en bemiddelen zonodig. Dat vergt tijd. „Van mijn projecten vanaf januari waren er ook drie niet meer te redden.” In het algemeen heeft twee van de drie ondernemers baat bij de inschakeling van het klankbord.

„Een kleine ondernemer is erbij gebaat met enige regelmaat te sparren met ex-ondernemers om zijn stand van zaken tegen het licht te houden, want die hebben het allemaal al meegemaakt”, adviseert Van Harten.

Kredietcrisisdesk van de MKB Servicedesk

Bij MKB Nederland constateren ze een grote behoefte aan informatie. De MKB Servicedesk heeft sinds november een helpdesk geopend voor crisiskwesties. Tweehonderd ondernemers klopten er sindsdien aan. „Ze willen weten of ze in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet, hebben het gevoel dat de bank hen niet goed helpt. We kregen vragen over werktijdverkorting en nu deeltijd-ww. Of over het opzeggen van huur van bedrijfsruimte”, licht manager Hellen Basari toe. Ze wijst ook op de run op de site www.mkbservicedesk.nl. Het bezoek nam toe van 68.000 naar 105.000 per maand.

Kamer van Koophandel

Bij het crisismeldpunt van de Kamer van Koophandel Brabant komen elke dag twee telefoontjes binnen. Het meldpunt wordt bemand door specialisten van de KvK. Deskundigen op fiscaal, juridisch en financieel gebied staan de vragenstellers ten dienste. Bedrijfsvoorlichter Mirjam van der Wiel is coordinator van het crisismeldpunt. Ze heeft ervaren hoe moeilijk de gesprekken soms moeilijk zijn. Want ondernemers raken soms niet alleen zakelijk in de problemen maar ook privé, als ze voor het bedrijf een extra hypotheek op de woning hebben genomen.

Bron: Brabants Dagblad