Europese verkiezingen: Wat stem je?

De partijpunten op een rijtje

02 juni 2009

Nog een paar dagen en dan is het zover: de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wat zeggen de partijen over het MKB in hun programma?

Vind je het lastig om uit lijsttrekkersdebatten nét die partijpunten op het gebied van het MKB te vissen? Logisch als je de overvloed aan informatie op partijsites bekijkt. Om nog voor de verkiezing op 4 juni te weten te komen wat de partijen van plan zijn in het Europees Parlement, zorgen wij voor een overzicht.

CDA

 • Europese regelgeving moet beter aansluiten bij de omstandigheden van het midden- en kleinbedrijf. De kredieteisen voor kleine bedrijven moeten minder streng zijn;

 • Versimpeling van regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu, jaarrekeningen en aanbestedingen, om het Nederlands bedrijfsleven geld te besparen;

 • Een gelijk speelveld in heel Eurooa voor vooral de kleinere bedrijven als het gaat om handel over de landsgrenzen;

 • Minder bureaucratie in Europa.

SP

 • Minder Europese besluitvorming om kleine ondernemers te ondersteunen. Deze ondernemers hebben volgens de SP meer last dan plezier van de Brusselse regels;

 • Extra steun voor kleine ondernemers;

 • Actievoeren - zowel binnen als buiten het parlement - tegen Brusselse bemoeizucht en kijken welke regels voor de meeste overlast zorgen;

 • De kleine ondernemer betrekken bij beslissingen.

D66

PvdA

 • Regelen dat overheden binnen de EU voortaan binnen 30 dagen hun rekeningen (vooral aan mkb-bedrijven) betalen, in plaats van binnen ongeveer 65 dagen. Doen ze dan niet, dan moet er een boete van 5 procent geïnd worden;

 • Minder regels, makkelijkere aanbestedingen voor het midden- en kleinbedrijf om de omstandigheden te verbeteren;

 • Verbeteren rechtsbescherming en waarborgen eerlijke concurrentie;

 • In heel Europa een percentage vaststellen, om te bepalen hoeveel opdrachten de overheid aan het mkb moet geven.

VVD

 • Belangen van Nederland en Nederlandse bedrijven behartigen, vooral tijdens het opengooien van de dienstenmarkt;

 • Zorgen voor minder concurrentievervalsing en een groter afzetgebied;

 • Verzet tegen het aanscherpen van Europese regels: Voorkomen dat Nederland het ´braafste jongetje van de Europese klas wordt´.

GroenLinks

 • Een afwachtende houding aannemen;

 • Investeren in groene technologieën en zorgen voor een modernisering van de economie;

 • Zorgen dat banken geld beschikbaar stellen voor ondernemers die zich inzetten voor dit soort vernieuwingen;

 • Er in de Europese Commissie op toezien dat grote bedrijven de nieuwkomers niet wegpesten; misbruik van octrooien door multinationals voorkomen.

ChristenUnie

 • Lastenverlichting voor het mkb;

 • Veel initiatief nemen op terreinen als milieu, transport, handel, energie en landbouw. Een voorbeeld? Kleine veerdiensten met minder dan twaalf passagiers hoeven niet aan dezelfde veiligheids- en trainingseisen voor het personeel voldoen als de grote veerdiensten;

 • Zorgen voor beter contact met de mkb-vertegenwoordigers, om het geluid van het mkb te horen.

Betty van Arenthalf, voorzitter van de Commissie Europa van MKB-Nederland, in een reactie:

“De verkiezingen voor het Europees Parlement gaan vooral over grote thema’s. De menselijke maat wordt uit het oog verloren. Jammer, want dat is ook de maat van de ondernemer. Ik ben blij met de aandacht die de lijsttrekkers zeggen te hebben voor het mkb in Nederland en Europa. Laten we hopen dat er binnen Europa meer oog komt voor de belangen van mkb-bedrijven. Recentelijk is de Small Business Act gelanceerd, een breed pakket beleidsaanbevelingen dat de EU en de lidstaten zoveel mogelijk zouden moeten opvolgen. Ik zou graag zien dat de nieuwe EP-ers de Small Business Act als een bijbel ter hand nemen, om echt met alle aanbevelingen aan de slag te gaan. Want wat natuurlijk niet mag gebeuren, is dat de aandacht voor het mkb slechts gebruikt wordt als charmeoffensief om de stem van de ondernemer te winnen”, zegt Van Arenthals.

Bron: MKB-Nederland

Wat stem jij?

En, ga je donderdag richting stembus? Ook al enig idee wat je gaat stemmen? Zetten de Nederlandse partijen zich genoeg in voor het mkb of met welk partijpunt zouden ze jou over de streep kunnen trekken? Laat hieronder een reactie achter!