Verkiezingsprogramma MKB Nederland

Op naar de volgende verkiezingen met MKB Nederland

08 juni 2009

De Europese verkiezingen zijn nog maar net voorbij, maar MKB-Nederland is al druk met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Er wordt al volop gewerkt aan de verkiezingsprogramma's. MKB-Nederland heeft een eigen verkiezingsprogramma samengesteld. Hiermee wil het de lokale politieke partijen stimuleren om meer te investeren in de plaatselijke economie. Het zijn immers de ondernemers die in tijden van economische teruggang de motor draaiende kunnen houden. Vermindering van de administratieve lastendruk en een verbetering van de bedrijfsomgeving vormen speerpunten binnen het programma.

Investeren in de lokale economie is nog nooit zó belangrijk geweest. Het midden- en kleinbedrijf is immers de banenmotor van de gemeente. Hoe kunnen gemeenten hun ondernemers optimaal faciliteren de komende jaren?

De belangrijkste speerpunten van MKB-Nederland zijn als volgt:

1. Minder bureaucratie, meer service

2. Verminder de administratieve lasten van de welstandstoets met 25%

3. Actualiseer, digitaliseer en globaliseer bestemmingsplannen

4. Zorg voor goede bedrijfshuisvesting voor de juiste sectoren

5. Ontwikkel een visie op de detailhandel en vrijetijdssector

6. Zorg voor goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen

7. Stimuleer de lokale arbeidsmarkt

8. Transparante belastingen zonder stijgingen

9. Goed en eerlijke aanbesteden

10. Veilige bedrijven

Waar zou MKB-Nederland volgens jou nog meer aandacht aan mogen besteden? Laat het ons hieronder weten.