Weerhoudt de bank jou van groei?

Laat het ons weten

11 juni 2009

Snel groeiende bedrijven laten zich steeds vaker weerhouden door strenge eisen van banken. Ook zien ze minder marktkansen. Gevolg: minder snelle groeiers vragen financiering aan. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen!

Dat constateert MKB-Nederland op grond van de Financieringsmonitor die minister Van der Hoeven van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. 40 procent van de bedrijven meent dat banken de kredietvoorwaarden het afgelopen half jaar flink hebben aangescherpt.

Minder financieringsaanvragen

Waar in 2008 nog 29 procent van de snelle groeiers een financieringsaanvraag deed, wil nu slechts 18 procent dat de komende maanden doen. Volgens MKB-Nederland een zorgelijke ontwikkeling: “Herstel en groei van de Nederlandse economie moet juist van deze categorie bedrijven komen. Bedrijven uit de industrie en bouw hebben het eerst moeilijkheden tijdens economische teruggang, maar herstellen ook het eerst. Waarom draaien banken juist voor hén de kredietkraan dicht?”

Als ondernemer klop je natuurlijk sneller aan bij de bank als je het idee hebt dat je gemakkelijk krediet kunt krijgen. Eenderde van de bedrijven verwacht géén financiering te krijgen bij een bank.

In principe is er in de financieringsmonitor geen verschil tussen het verkrijgen van krediet van gevestigde en snelgroeiende bedrijven. In beide categorieën heeft 72 procent van de bedrijven het afgelopen half jaar krediet gekregen. 21 procent van de gevestigde bedrijven kreeg de gevraagde lening niet, tegenover 19 procent van de snelgroeiende bedrijven.

Industrie en bouw in zwaar weer

Maar… bij die vergelijking is niet gekeken naar de sectoren afzonderlijk. De industrie en de bouw hebben het namelijk extra zwaar. Vier van de tien bedrijven in deze sectoren kreeg een ´nee´ van de bank te horen. Welke bedrijven het wél goed doen bij de banken? Bedrijven in de handel. Van hen kreeg 86 procent het gevraagde krediet.

Verder is er een verschil tussen het krediet wat grotere en kleinere bedrijven succesvol hebben aangevraagd het afgelopen half jaar. Van de kleine snelgroeiende ondernemers (met 0 tot 9 werknemers) heeft 37 procent om een lening gevraagd, met succes voor 71 procent. Van de wat grotere bedrijven vroeg 26 procent van de ondernemers een lening aan, die in 75 procent ook gegeven werd.

Uitbreiding wordt herfinanciering

Waarvoor vragen bedrijven krediet aan? Normaalgesproken vragen de meeste ondernemers een lening aan om uit te kunnen breiden. Tijdens de huidige economische crisis staat echter herfinanciering op één als belangrijkste reden om een lening aan te vragen. Bedrijven hebben nu dus vaker geld nodig om op dezelfde voet verder te kunnen gaan.

Zoals we al eerder noemden: 39 procent van de snelle groeiers heeft het afgelopen half jaar te maken gehad met verscherpte kredietvoorwaarden. Van de gevestigde ondernemers gaf ´slechts´ 12 procent deze kritiek. MKB-Nederland: “Bedrijven met risicovolle groeitrajecten worden dus kritischer beoordeeld dan bedrijven die kiezen voor een conservatiever groeipad. Risico-bedrijven kunnen wel krediet krijgen, maar moeten aan strengere voorwaarden voldoen. Dat maakt het voor snelle groeiers minder aantrekkelijk om überhaupt een financieringsaanvraag te doen.”

Komende maanden...

Waar van de snelle groeiers nog maar 18 procent (eerst 29 procent) de komende maanden een financieringsaanvraag wil doen, wil van de gevestigde ondernemers 17 procent dit doen (voorheen 19 procent). Wat zal dit betekenen voor de toekomst? MKB-Nederland denkt dat de tweede helft van 2009 cruciaal wordt voor het herstel van de Nederlandse economie voor de langere termijn. “De sectoren industrie en bouw moeten de kans krijgen om zich te herstellen en zich weer te richten op groei.” De organisatie is daarom blij dat minister Van der Hoeven naar de knelpunten rond financiering gaat kijken. “We pleiten voor een continuiteitskrediet, dat in de kern gezonde bedrijven door deze moeilijke periode heen kan loodsen.”

Jouw mening

Wat jij? Wil je de komende maanden een kredietaanvraag doen, en word je daarbij tegengehouden door twijfel of je verzoek wel gehonoreerd wordt? Op welke manier denk jij dat minister Van der Hoeven het beste wat kan doen aan de knelpunten rond financiering? Laat ons dan weten wat! Dat kan via een reactie, op Twitter of een mail naar redactie@mkbservicedesk.nl