MKB Servicedesk in Kamerkrant Kamer van Koophandel

MKB Servicedesk helpt ondernemers aan antwoorden

17 september 2009

Informatievoorziening behoort tot de kerntaken van MKB Limburg. Daarom is de belangenorganisatie een samenwerking aangegaan met MKB Servicedesk. “Wij vinden het belangrijk dat onze leden een voorsprong hebben op informatie,” vertelt Nicole Alberts, regiosecretaris bij MKB Limburg. “Gezien de vele keren dat onze leden ons als vraagbaak zien, willen we in dit kader steeds weer kwaliteitsslagen maken. Met deze samenwerking werken we aan een bewuste ontwikkeling en denken we in een ruime behoefte te voorzien.”

Juiste informatie

De MKB Servicedesk, opgericht in 2006 door ondernemer Willem Overbosch, helpt ondernemers met een team van deskundige medewerkers en een groot netwerk van specialisten in het mkb met het beantwoorden van hun ondernemersvraag. “Elke ondernemer heeft een aantal momenten – start, groei, ontslag, export, verkoop – waarop hij naar de juiste antwoorden op zijn vragen zoekt. Op elk van die momenten wil MKB Servicedesk zorgen voor relevante informatie en passende oplossingen. Het doel is om de ondernemer daarbij vooruit te helpen.”  

3.000 artikelen

Op www.mkbservicedesk.nl vinden ondernemers actuele nieuwsberichten, inspirerende ondernemersverhalen en 3.000 artikelen met praktische ondernemersinformatie. “Als een vraag om meer expertise vraagt, schakelen we onze gespecialiseerde partners in,” legt Overbosch uit. “Naast onze drie founding partners, waaronder MKB Nederland, zijn dat inmiddels ruim 130 bedrijven en instellingen.” Per maand beantwoordt MKB Servicedesk tegen de 500 vragen.  

Recessie

“Die vragen staan – niet verwonderlijk – sinds eind vorig jaar voor een groot deel in het teken van de recessie,” licht Willem Overbosch toe. “’Hoe kom ik onder een huurcontract uit?, Hoe kan ik debiteuren ertoe bewegen sneller te betalen?’ en dergelijke. Elke ondernemersvraag analyseren we: wat zit erachter en waar gaat het om? Als iemand bijvoorbeeld zegt meer geld nodig te hebben, is het belangrijk te weten of dat is om te investeren, bedoeld is voor werkkapitaal of voor meer kredietmogelijkheden. Dat soort zaken moet je weten voordat je een ondernemer verder kunt helpen. Vervolgens adviseren we een businessplan te schrijven of geven hem op een andere manier advies, bijvoorbeeld door te wijzen op het Besluit Borgstelling MKB kredieten (BBMKB). 70 procent van de ondernemers die vragen stellen, kunnen wij zelf verder helpen.

De overige 30 procent, met meer complexe vragen, wordt gekoppeld aan specialisten uit ons netwerk.”

Nicole Alberts zegt veel van de samenwerking met MKB Servicedesk te verwachten. “We zijn begin juli gestart, vakantieperiode dus, maar zien nu al dat MKB Limburg met deze servicedesk ook via mkblimburg.nl in een duidelijke behoefte voorziet.”