Lakse overheid krijgt boete

Niet op tijd betalen moet worden afgestraft

24 september 2009 1 minuten

Overheidsinstellingen die rekeningen van bedrijven te laat betalen, moeten een boete krijgen, vindt de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken stelde dit woensdag voor. Om de economie te stimuleren had het kabinet beloofd dat rijk, provincies en gemeenten hun rekeningen eerder zouden gaan betalen, maar daar komt weinig van terecht. De Tweede Kamer vindt ook dat ondernemers zo'n boete in rekening moeten kunnen brengen.

VVD: Strenger aanpakken

De VVD wil de overheidsinstellingen nog wat harder aanpakken. Volgens de partij zou er een boete van 5% moeten worden opgelegd als de betalingstermijn van 30 dagen overschreden wordt. De VVD verwees naar een voorstel van de Europese Commissie. Volgens Heemskerk staat Nederland niet afkerig tegenover dit voorstel. Toch denkt het kabinet aan een andere variant, omdat andere lidstaten minder enthousiast zijn over dit voorstel.

Heffing van 2%

In deze variant krijgen overheidsinstellingen die na zestig dagen nog niet hebben betaald een heffing van 2% bovenop de rekening. Het plan zal nog schriftelijk worden toegelicht. 

Heb jij als ondernemer ook last van een laat betalende overheid?

Geef je klacht door bij het meldpunt snellerbetalen.nl.