VCA Basisveiligheid

Cursus | 2 dagen
Het doel van de VCA is het goed organiseren en beheersen van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Deze cursus is bestemd voor medewerkers van bedrijven in een sector met een verhoogd veiligheidsrisico.

Begin jaren negentig stelden bedrijven vast dat ernstige ongevallen hoofdzakelijk werden veroorzaakt door (medewerkers van) (onder-)aannemers. Ongevallen die vaak ernstige gevolgen hadden zoals letsel, verlet, imagoschade en andere schade. Deze ongevallen werden veelal veroorzaakt door onwetendheid van het personeel. Daarom wilde men uniforme duidelijkheid bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Besloten werd om één standaard in te voeren voor bedrijven, die werk mochten uitvoeren binnen de petrochemie. Deze standaard staat sindsdien bekend als VCA.

Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de Arbowet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen. Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd Arbo- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Directie en uitvoerende medewerkers spelen hierin ieder hun eigen rol.

In deze VCA cursus komt het volgende aan de orde:

  • Veiligheidswetgeving;
  • Risico’s, preventie en beheersmaatregelen;
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen;
  • Elektriciteit;
  • Brand- en explosiegevaar;
  • Besloten ruimten;
  • Machines, gereedschappen en transport;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Werkvergunningen.

De cursus VCA Basisveiligheid wordt ondersteund met een digitale presentatie, inclusief een korte educatieve film. Tevens wordt geoefend met vragen uit proefexamens. De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een examen. Bij goed gevolg ontvang je het Certificaat VCA Basisveiligheid. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

De cursus bestaat uit 2 dagen. De prijs per deelnemer is exclusief een bijdrage van € 20,- voor cursusmaterialen en € 19,50 per dag arrangementskosten en inclusief € 75,- examengeld.


210 00
225.00
ex. 21% btw

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten