Kamer van Koophandel speelt voor Sinterklaas en deelt 15 miljoen euro uit

Twee miljoen ingeschrevenen mogen eenmalig gratis EGU opvragen

01 september 2016

De Kamer van Koophandel wil haar steentje bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers.De KVK gaat het Elektronisch Gewaarmerkt Uittreksel (EGU) jaarlijks eenmalig gratis aan ondernemers verstrekken.

Let op! Deze actie is inmiddels afgelopen. Er moet nu voor alle elektronisch gewaarmerkte uittreksels betaald worden.

Ondernemers en rechtspersonen krijgen straks 1 keer per jaar kosteloos een Elektronisch Gewaarmerkt Uittreksel. Het Handelsregister kent op dit moment circa 2 miljoen inschrijvingen. Het EGU is juridisch gelijk aan een papieren variant. Instanties kunnen erom vragen bij bijvoorbeeld het openen van een zakelijke rekening of het afsluiten van een mobiel telefoonabonnement. Een EGU kost normaal 7,50 euro, een papieren versie 11 euro.

Een uittreksel is een bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Opdrachtgevers kunnen hierom vragen. Het uittreksel bevat informatie over directieleden, tekenbevoegen en andere bedrijfsgegevens.

De KVK komt met dit aanbod tegemoet aan de wens van het ministerie van Economisch Zaken, dat het elektronisch verkeer in Nederland wil bevorderen. Nog niet elke overheidsinstantie accepteert het EGU, dus let hierop als je om een gewaarmerkt uittreksel wordt gevraagd.

De KVK stuurt het Elektronisch gewaarmerkt uittreksel op aanvraag toe. Ondernemers kunnen kiezen of ze een uittreksel van hun eigen bedrijf willen ontvangen of van een ander bedrijf. De eerste aanvraag is gratis. De benodigde toegangscode is aan te vragen via de website van de Kamer van Koophandel.

Bron: Kamerkrant december 2009

Auteur

Willem Overbosch