Wat je moet weten over de zorgverzekering?

Alles over de verplichte basisverzekering

02 mei 2018

Voor iedereen in Nederland is het verplicht om een zorgverzekering te hebben. Dus ook voor jou als ondernemer.

Zorgverzekering in het algemeen

Alle Nederlanders moeten verplicht een zorgverzekering hebben. Zorgverzekeraars moeten op hun beurt iedereen die een basisverzekering wil afsluiten, accepteren. Het basispakket van de zorgverzekering wordt door de overheid vastgesteld. Voor behandelingen die buiten de basisverzekering vallen, kun je je aanvullend verzekeren.

Eigen risico volgens de Zorgverzekeringswet

Elke verzekerde moet volgens de Zorgverzekeringswet een verplicht eigen risico betalen. Dit bedrag is bij alle verzekeraars hetzelfde. In 2017 en 2018 bedraagt dit verplichte eigen risico €385-. Je kunt ervoor kiezen om je eigen risico te verhogen. 

Hoe wordt de premie berekend?

De premie die je voor je zorgverzekering betaalt, is opgebouwd uit twee onderdelen: de nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage.

De nominale premie kan per verzekeraar verschillen maar bedraagt gemiddeld € 1.200 per jaar (2017). Een eenvoudige wijze om je premie te verlagen is om als zelfstandige ondernemer je aan te sluiten bij een collectief. 

De nominale premie wordt aangevuld met een inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomsafhankelijke bijdrage moet door elke verzekerde met een belastbaar (bruto) inkomen worden betaald. Een bepaald percentage van dit bruto-inkomen wordt bij de nominale premie opgeteld. Dit percentage is bij werknemers iets hoger dan bij ondernermers.   

De inkomensafhankelijke bijdrage voor ondernemers

Als ondernemer betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,4 procent in 2017 en 5,65 procent in 2018 over maximaal € 53.701. Als werknemer betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,65 procent in 2017 en 6,9 procent in 2018, ook over maximaal €53.701. Als werkgever ben je verplicht deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Over deze vergoeding zijn werknemers wel loonbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.

Gratis services

Een aantal verzekeraars bieden naast een zorgverzekering ook gratis services aan. Denk bijvoorbeeld aan kortingen op gezondheidsprogramma’s, vitamines, (zonne-)brillen en sportkleding. Het voordeel kan hoog oplopen, dus zeker de moeite waard om eens naar te kijken. 

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Als je bij een andere zorgverzekeraar ondergebracht wil worden, heb je daar één keer per jaar (tot 1 januari) de mogelijkheid voor. Als je collectief verzekerd bent en je voldoet niet meer aan de voorwaarden (bijvoorbeeld als je stopt met werken, terwijl je via je werkgever verzekerd was) kun je ook op een ander moment overstappen. Kijk hiervoor in je zorgverzekeringscontract.