Vaste momenten voor invoering wet- en regelgeving

Minder tijd kwijt met bijhouden van relevante regelgeving

15 december 2009 1 minuten

Wet- en regelgeving kunnen volgend jaar alleen nog maar op vaste momenten ingevoerd en gewijzigd worden. Bedrijven zullen hierdoor minder tijd kwijt zijn met het bijhouden van relevante regelgeving.

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatsecretarissen Heemskerk (EZ), De Jager (Financiën) en Bijleveld-Schouten (BZK).

De wijziging geld voor alle wetten en AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur). De vaste verandermomenten zijn 1 januari en 1 juli. Ministeriële regelingen mogen straks elk kwartaal veranderd worden. Bedrijven die veel contact hebben met de overheid, kunnen zo rekenen op meer zekerheid en minder administratieve rompslomp. MKB-Nederland en VNO-NCW denken dat het nieuwe systeem ook transparanter zal zijn. Het aantal regels, en de daarmee gepaard gaande regeldruk voor bedrijven, zal duidelijker worden.

Nieuwe regelgeving leidt bij bedrijven dikwijls tot het naar voren halen van investeringen. De werkgeversorganisaties stellen daarom dat de minimuminvoeringstermijn van 3 maanden essentieel is. Te vaak duiken ministeries nu nog onder deze termijn.

Bron: MKB-Nederland