Wat is Package4Growth?

Subsidieprogramma voor investeren in snelgroeiende markten

09 september 2014

De overheidsregeling Package4Growth is per april 2013 beëindigd. Er is sindsdien een nieuwe regeling: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK). Meer informatie en details over deze regeling voor ontwikkelingslanden en opkomende markten vind je op de site van RVO.

China en India bieden enorme kansen voor Nederlandse ondernemers. Als je gerichte plannen hebt om te investeren in of exporteren naar een van deze landen, kan je gebruik maken van het programma Package4Growth van Agentschap NL. Met dit subsidieprogramma wil de overheid het Nederlandse bedrijsfleven stimuleren om zich met onderscheidende kennis, producten en diensten op deze markten te positioneren.

Subsidie voor kennisverwerving

In 2009 en 2010 bevatte Package4Growth twee modules voor bedrijven die interesse hebben in het investeren en exporteren naar China of India:

  • Investeringsprojecten Opkomende Markten

  • Subsidiëring van orders Opkomende Markten

In 2011 was de module veranderd. De faciliteit bestaat nu uit:

  • Kennisverwerving Opkomende Markten

Dat betekent dat je subsidie kunt krijgen voor de inhuur van een externe deskundige die je helpt om je bedrijf (nog) beter te positioneren. Dit programma is bedoeld voor mkb'ers die moeite hebben met zakendoen in China of India, waardoor een goede marktentree of -uitbreiding wordt belemmerd. Je kunt maximaal 50 procent van de kosten terugkrijgen, tot een maximum van €100.000 per subsidieaanvrager per opkomende markt. Aanvragen waarvoor minder dan €10.000 aan subsidie kan worden verstrekt, komen hier niet voor in aanmerking.