Hoge Raad: XYZ formule niet toepasbaar

Nieuwe bepaling ontslagvergoeding van de baan

02 maart 2010

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de zogenaamde XYZ-formule niet toegepast kan worden bij het bepalen van de vergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’. Volgens MKB adviseurs is de uitspraak gunstig voor de werkgevers.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de zogenaamde XYZ-formule niet toegepast kan worden bij het bepalen van de vergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’.

Volgens MKB Adviseurs is de uitspraak gunstig voor de werkgever. "In het verleden werd door de rechter vrijwel altijd een ontverslagvergoeding toegekend. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rechter nu meer maatwerk moet leveren. In het vervolg is het niet vanzelfsprekend dat de ontslagen werknemer een vergoeding krijgt. Er wordt nog meer gegeken naar de casus zelf", aldus Nieky de Brouwer, P&O expert bij MKB adviseurs.

XYZ-formule

In juli 2009 werd door de gerechtshoven Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden met de XYZ-formule een gemeenschappelijk standpunt ingenomen over de berekening van de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.

De nieuwe methode ging uit van een formule waarbij de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk was van het aantal ‘gewogen’ dienstjaren maal het laatstverdiende maandsalaris maal een correctiefactor. De XYZ-formule was de opvolger van de oude kantonrechtersformule.

Bijzondere omstandigheden

Het hof bepaalt nu dat er geen algemene formule mag worden toegepast, omdat het altijd om bijzondere omstandigheden gaat. Een formule geeft alleen een algemene weging van bepaalde factoren aan. De rechter moet volgens het hof nauwkeurig in zijn uitspraak verantwoorden welke omstandigheden en factoren de hoogte van de vergoeding bepalen.

Bron: penoactueel.nl