Kleine aannemers slaan alarm

Water staat tot aan de lippen

03 maart 2010

Een kwart van de bouw- en infrabedrijven zit in de problemen. Dat zegt Henk Klein Poelhuis, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland. Het is zelfs zo erg, dat de federatie een 'bouwalarm' afgeeft voor de 1700 aangesloten mkb-bedrijven.

De totale aannemerssector kromp vorig jaar met drie miljard euro ten opzichte van 2008. Dit komt omdat vele aannemers soms tot wel 25% onder de kostprijs werken om concurrenten op afstand te houden. Volgens Klein Poelhuis zijn passende maatregelen nodig om te voorkomen dat de bedrijfstak verder wegzakt.

Maatregelen

Wat de sector zou kunnen helpen, is een versnelling van de werkzaamheden in de Vogelaarwijken. Omdat door de crisis de nieuwbouw veelal is stilgevallen, kunnen aannemers verder met renovatieprojecten in de wijken waar dit hard nodig is. 'Met de wijkverbetering is zo'n 100 miljoen euro gemoeid', aldus Klein Poelhuis.

Ook wil de Aannemersfederatie Nederland voorkomen dat de Crisis- en Herstelwet in het nadeel van hun achterban werkt. In deze wet, die de Eerste Kamer volgende week bespreekt, staat dat het clusteren van projecten mogelijk gemaakt moet worden. Volgens Klein Poelhuis zou dit de concurrentieverhoudingen van mkb-bedrijven ten opzichte van grote bedrijven scheeftrekken.

Crisis is nog lang niet bezworen

Door het aanpassen van de Deeltijd-ww (de 'vorst-ww') zijn ondernemers al een beetje geholpen in deze moeilijke tijd. Want naast de eindeloze vorstperiode deze winter is de sector natuurlijk ook geraakt door de financiële crisis en de recessie. Klein Poelhuis verwacht dan ook niet dat met het aanbreken van de lente alle problemen zijn opgelost: 'Ik verwacht geen herstel tot 2013. Het aantal faillissementen — vorig jaar nog 700 — zal dit jaar verdubbelen.'

Bron: Het Financieele Dagblad