Opta gaat zwaarder straffen

Boetes worden verdubbeld

11 maart 2010 2 minuten

Ondernemers die in de fout gaan worden in de toekomst zwaarder gestraft door telecomtoezichthouder Opta.

Bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan, kunnen rekenen op forse boetes. Dat zei Optavoorzitter Chris Fonteijn donderdag tijdens de presentatie van de nieuwe speerpunten voor 2010.

Bedrijven die voor een tweede keer de fout in gaan zullen een twee keer zo hoge boete ontvangen als voorheen. De zwaardere maatregelen moeten een afschrikkende werking hebben.

Toezicht op de naleving van de telecomwetgeving

De Opta houdt toezicht op de naleving van de telecomwetgeving. Naar aanleiding van klachten via ConsuWijzer of de Opta tiplijn, start de organisatie een onderzoek. Daarnaast doet de Opta steekproefsgewijs onderzoek en leggen ze onaangekondigd bedrijfsonderzoek af.

Hieraan moet je meewerken, ook aan het geven van inzicht in je gegevens. Blijkt dat je de regels heb overtreden? Dan kan Opta een boete van maximaal €450.000 per overtreding opleggen.

Opta’s aandachtgebieden voor 2010

1. Preventief en repressief toezicht – Opta scherpt boetebeleidsregels aan en stuurt hierbij op preventie en eigen verantwoordelijkheid. Zware overtredingen of herhaling worden harder bestraft.

2. Verminderen van misbruik en irritatie van consumenten – Internetveiligheid, ongewenste telemarketing en misbruik via 0900-nummers heeft de grootste prioriteit. Via ConsuWijzer houdt Opta de vinger aan de pols. In 2010 onderzoekt de toezichthouder de beweegredenen van bedrijven voor deze vormen van misbruik.

3. Marktregulering – Opta implementeert de verplichtingen uit de marktanalyses 2008, onder meer op het gebied van kabeltelevisie en de zakelijke markt, en start met de marktanalyses voor 2011.

4. Stimuleren van investeringen in snelle netwerken – Opta stelt in 2010 de tarieven voor toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken vast, waarmee uitrol met behoud van concurrentie moet worden bevorderd.

5. Liberalisering postmarkt – Opta houdt in de gaten of de nieuwe postwet (liberalisering markt transactiepost per 1 april 2009) leidt tot meer concurrentie en voordelen voor de (zakelijke) klant.

Bron: Telecompaper.nl, nuzakelijk.nl