Groei kredietverlening sterk gedaald

Crisis zorgt voor dalende vraag naar leningen

18 maart 2010

Banken zijn terughoudender geworden met het verstrekken van kredieten, maar ze hebben vorig jaar wel meer uitgeleend aan het bedrijfsleven in Nederland dan in 2008. Dat meldt persbureau ANP.

De kredietgroei bedroeg eind vorig jaar nog ongeveer 3 procent tegen een piek van 15 procent vlak voordat de financiële crisis uitbrak. Dat blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag heeft gepubliceerd in zijn kwartaalbericht. DNB noemt de daling van de kredietgroei 'niet uitzonderlijk sterk'. In voorgaande recessies was het ook gebruikelijk dat de groei afnam, zo merkt de centrale bank op.

Dalende vraag

Tot eind vorig jaar merkten banken bij bedrijven een dalende vraag naar leningen.

Ondernemingen stelden door de recessie investeringen uit en hadden minder kapitaal nodig om hun activiteiten te financieren. Ook scherpten banken de kredietvoorwaarden aan.

Minder ruimte

Daarnaast was er voor banken minder ruimte om kredieten te verstrekken. Nadat de financiële crisis grote gaten had geslagen in de balans, moesten zij hun financiële buffers versterken. Naar verwachting zijn banken ook nog dit jaar bezig met het versterken van hun financiële positie.

'Gelet op de grote herstructureringsopgave waarvoor banken staan, is niet uit te sluiten dat de toegang tot nieuw krediet voor bedrijven en huishoudens langere tijd minder gemakkelijk is', schrijft DNB. De bank vreest dat het economische herstel 'bemoeilijkt' kan worden als banken door hun interne problemen niet tijdig kunnen voldoen aan de aantrekkende vraag naar kredieten.

Gesecuritiseerde leningen

Voor de kredietmarkt zou het goed zijn, als de markt voor gesecuritiseerde leningen uit het slop komt, zo betoogt DNB. Deze vorm van financiering, waarbij leningen in pakketjes worden verkocht aan investeerders, droogde tijdens de financiële crisis op, nadat was gebleken dat banken te veel van deze producten hadden verkocht zonder veel oog te hebben voor de risico's.

Voordeel van securitisatie is dat banken minder geld hoeven aan te houden, omdat het kredietrisico wordt gespreid over meerdere investeerders. Daardoor ontstaat ruimte om nieuwe leningen aan bedrijven en huishoudens te verstrekken.

Excessen voorkomen

Nieuwe regelgeving moet nieuwe excessen met gesecuritiseerde leningen voorkomen. Een terugkeer in het vertrouwen in deze producten biedt banken de mogelijkheid om hun balans te versterken en meer krediet verstrekken, aldus DNB.

 Bron: ANP