‘Aparte werknemersarts geen goed idee’

MKB-Nederland en VNO-NCW reageren op voorstel FNV

29 maart 2010 1 minuten

Een aparte werknemersarts naast de reguliere bedrijfsarts is geen goed idee, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze extra schakel maakt de aanpak van het ziekteverzuim onnodig complex.

De werkgeversorganisaties reageren hiermee op het voorstel van de FNV om de arts op het werk meer tot een vertrouwenspersoon te maken.

Organisatieadviseur

De bedrijfsarts zou volgens FNV voortaan meer de rol van organisatieadviseur moeten vervullen.  Daarnaast zou er een nieuw type arts moeten komen: de werknemersarts, onafhankelijk en uitsluitend voor de begeleiding en behandeling van zieke werknemers. Dat idee lanceerde FNV-bestuurder Leo Hartveld deze week op een bijeenkomst van het Europees Vakverbond in Amsterdam over de positie van bedrijfsartsen.

De FNV constateert dat door marktwerking de positie van de bedrijfsarts als vertrouwenspersoon voor de werknemer is uitgehold. Leo Hartveld: “Al diens werkzaamheden worden immers betaald, via een contract, door de werkgever. Daarnaast zijn bedrijfsartsen steeds meer in de rol gedrukt van ziekteverzuimcontroleurs.”

Standpunt MKB-Nederland en VNO-NCW

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het oneens met de FNV dat de bedrijfsarts nu teveel een verlengstuk van de werkgever is. De bedrijfsarts moet volgens de organisaties zijn werk goed doen, vanuit professionaliteit en een vertrouwensrelatie met zowel de werkgever als de werknemer.

De invoering van een werknemersarts maakt een spoedige aanpak van het ziekteverzuim extra moeilijk, stellen de werkgeversorganisaties. Bovendien lopen de zorgkosten op. De FNV wil namelijk dat de werknemersarts uit de ziektekostenverzekering wordt betaald.