Hoe verandert mobiel werken het personeelsbeleid?

Succesvol gebruik maken van je werknemers

21 augustus 2012 2 minuten

Wanneer je mobiel werken invoert dan veranderen er een aantal belangrijke zaken. Je werknemers zijn minder vaak aanwezig op kantoor en je zult meer moeten aansturen op resultaat.

Je rol van leidinggevende verandert als iedereen mobiel gaat werken. In het verleden vertelde de werkgever precies welke taken de werknemer moest uitvoeren, nu vertrouw je je werknemers erop dat ze zelfstandig hun taken uitvoeren. Als leidinggevende binnen een bedrijf dat mobiel werkt, fungeer je dus meer als coach dan als baas.

Contracten en resultaatafspraken

Mobiel werken is een nieuwe werkstijl waarbij de werknemer vrijer is om te bepalen wanneer en waar hij of zij werkt. Het gevolg is dat de werknemer ook meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgt. Als manager of directeur zul je dus moeten aansturen op resultaat. Voor werknemers in loondienst bestaan er nog geen prestatiecontracten; als werkgever ben je gebonden aan urencontracten. Je kunt wel resultaatafspraken maken waar je een bonusregeling aan verbindt. Uiteraard kun je voor specifieke taken ook freelancers en ZZP'ers inzetten.

Sommige bedrijven laten de werknemer zelf een plan opstellen waarin hij of zij beschrijft werken taken uitgevoerd moeten worden binnen welk tijdsbestek. In het plan kan een werknemer ook aangeven welke vaardigheden hij of zij zou willen ontwikkelen.

Controleren

Als je werknemers vaker buiten de deur werken, verandert de manier waarop je een werknemer kunt controleren. Je ziet immers niet precies wanneer een werknemer aan het werk is. Als werkgever heb je alleen de resultaatafspraken als middel om te kunnen monitoren of je werknemer zijn of haar taak op tijd heeft volbracht of niet.

Personeel inzetten op competenties

Als werkgever is het belangrijk om je werknemers in te zetten op hun competenties. Het is in de huidige kenniseconomie belangrijker om vaardigheden te ontwikkelen dan kennis te vergaren, vooral voor de jonge generatie werknemers. Realiseer je dat niet alle werknemers dezelfde kwaliteiten hebben of dezelfde competenties willen ontwikkelen. Ga daarom bij je werknemers na waar hun kwaliteiten liggen en op welk gebied ze zich zouden willen ontwikkelen. Zo haal je het beste uit je werknemers.

HR beleid

Is het verstandig om na invoering van mobiel werken personeel aan te nemen dat goed zelfstandig kan werken? Het antwoord hierop is ja en nee. Uiteraard zul je als werkgever baat hebben bij werknemers die goed zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. De ervaring leert echter dat door de invoering van mobiel werken werknemers uit zichzelf zelfstandiger worden en meer verantwoordelijkheid nemen. Probeer echter niet krampachtig alle werknemers aan het mobiel werken te krijgen. Er zullen altijd werknemers zijn die liever op kantoor werken. Geef deze mensen die mogelijkheid. Wellicht dat ze in een later stadium wel willen overstappen op mobiel werken.

Bron: Martijn de Wildt - Qidos