'Mobiel werken nog niet optimaal benut'

Rol van managers en werknemers is groot

01 november 2010 1 minuten

Uit onderzoek van Bright & Company HR Strategy blijkt dat organisaties die mobiel werken invoeren in eerste instantie profijt hebben bij de nieuwe vorm van werken. Desondanks wordt in veel van deze organisaties het mobiel werken niet optimaal benut.

In opdracht van Stichting Management Studies heeft Bright & Company uitvoerig onderzoek gedaan bij ruim twintig toonaangevende organisaties.

Besparingen

Mobiel werken levert veel voordelen op. Organisaties die mobiel werken invoeren, besparen volgens het onderzoek fors op huisvesting, reis- en verblijfkosten en ICT. Ook verbetert het werkgeversimago en is er meer betrokkenheid bij de medewerkers. Daarnaast duidt het erop dat mobiel werken zorgt voor betere samenwerking, een effectievere toepassing van kennis en meer innovatiekracht.

Bright & Company HR Strategy deed onderzoek bij ruim twintig organisaties die mobiel werken invoerden. Ondanks de positieve conclusies, stellen de onderzoekers ook dat de nieuwe werkwijze nog maar beperkt ‘uit de verf komt’. De initiatieven van organisaties op het gebied van mobiel werken zijn te kleinschalig en lang niet altijd integraal toegepast.

Extra vrijheid

Volgens de onderzoekers is voor een overgang naar mobiel werken een omslag nodig in denken en doen van managers en medewerkers. Niet iedere werknemer kan meteen overweg met de extra vrijheid en nieuwe wijze van aansturing. Hiervoor zijn een duidelijke invoeringsstrategie en goede begeleiding noodzakelijk.

De resultaten van het onderzoek zijn na te lezen in het boek ' Het Nieuwe Werken ontrafeld' van Ruurd Baane, Patrick Houtkamp, Marcel Knotter.

Auteur

Roelien Luijt