Goedkoop van je personeel af?

Column | Ilse Feenstra

15 juli 2010 2 minuten

Een faillissement, wie heeft er nu niet direct dan wel indirect mee te maken gehad? En welke ondernemer heeft er stiekem weleens van ‘gedroomd’ om schoon schip te maken en via een faillissement van zijn (zeurende) dure werknemers ‘af te komen’?

De case

De dga van een been- en ondermodezaak had deze ‘droom’ ook en heeft deze droom ook werkelijkheid laten worden. Hij had namelijk een werkneemster in dienst die inmiddels de respectabele leeftijd van 61 jaar had bereikt en al 21 jaar in dienst was bij deze onderneming. De directeur wilde dit dienstverband beëindigen maar dit zou voor de onderneming betekenen dat er een hoge ontslagvergoeding aan deze werkneemster betaald zou moeten worden.  

Dit was niet wat de directeur voor ogen had en daarom bedacht hij een ‘list’. Hij zond een brief aan de werkneemster waarin hij aangaf dat hij de arbeidsovereenkomst met haar wilde beëindigen. In deze brief dreide de directeur met het faillissement van de onderneming indien de werkneemster niet met een eerder aangeboden ontslagregeling akkoord zou gaan. Toen de werkneemster voet bij stuk hield en, ondanks dit dreigement, niet akkoord ging met de aangeboden ontslagregeling, heeft de directeur het faillissement van de onderneming aangevraagd. Na het faillissement heeft de directeur de gehele onderneming van de gefailleerde B.V. overgenomen en alle werknemers, op de werkneemster van 61 jaar na, in dienst genomen.  

Verzet tegen de faillissementsaanvraag

De werkneemster is uiteraard bij de rechtbank in verzet gekomen tegen deze faillissementsaanvraag, maar zij heeft dit verzet ingetrokken nadat haar door de curator een ontslagvergoeding was beloofd. Ondanks deze belofte, heeft de curator geen machtiging verkregen van de rechter-commissaris om de werkneemster haar ontslagvergoeding uit te mogen keren. Wel heeft de rechter-commissaris de curator gemachtigd de arbeidsovereenkomst met werkneemster te beëindigen. Tegen deze machtiging van de rechter-commissaris is de werkneemster in hoger beroep gegaan. 

De rechter die dit hoger beroep behandelde, heeft de machtiging van de rechter-commissaris vernietigd. Volgens de rechter was er sprake van kennelijk onredelijk ontslag, nu er aan de werkneemster geen ontslagvergoeding was toegekend. In eerdere rechtspraak is eens bepaald dat bij opzegging van een arbeidsovereenkomst in faillissement een belangenafweging moet plaatsvinden tussen de belangen van van de boedel (en de schuldeisers) en het belang van de werknemer. In de meeste gevallen kan de arbeidsovereenkomst dan worden beëindigd. Soms, als er (zoals in deze casus) sprake is van bijzondere omstandigheden, kan het door de curator gegeven ontslag toch kennelijk onredelijk zijn. 

List mislukt...

De list van de directeur om op een goedkope manier van een dure werkneemster af te komen is dus mislukt. De list kan weliswaar als ‘creatief’ bestempeld worden, het is wel terecht dat de rechter niet met de list is meegegaan: de belangen van een werknemer kunnen niet zo even terzijde worden geschoven. Het is dus (vanzelfsprekend) zaak voor jou als ondernemer eerst goed na te denken voordat je het faillissement van je onderneming aanvraagt om van dure personeelsleden af te komen.

Ilse Feenstra

Trevi Advocaten