Verzoek aan nieuw kabinet: voorkom toename regeldruk

Commissie Regeldruk Bedrijven pleit voor gelijke regeldruk

09 juli 2010

De overheid probeert de laatste jaren de regeldruk te verminderen. Maar daar merken ondernemers nog weinig van. Daarom pleit het bedrijfsleven nu tijdens de formatie voor een gelijke regeldruk.

Het nieuwe kabinet mag de kosten en lasten van de regels voor bedrijven niet vergroten. De Commissie Regeldruk Bedrijven schreef dit deze week in een brief aan de informateurs. De commissie wil dat het kabinet voor een nullijn van de regeldruk gaat. Nieuw beleid dat administratieve lasten en kosten met zich meebrengt, moet gecompenseerd worden.

Afkoelingsperiode

De Commissie Regeldruk Bedrijven stelt ook voor om een 'afkoelingsperiode' in te stellen voor regelgeving na incidenten. Het komt nu vaak voor dat de politiek gehoor geeft aan de roep uit de samenleving om regels, zonder dat die regels iets oplossen. Verder denkt de Commissie dat het terugdringen van het aantal gemeenten een oplossing zou kunnen zijn voor het verminderen van het aantal regels.

Kleine ondernemer meeste last van regeldruk

MKB-Nederland denkt dat de kosten van regels zelfs nog met 3 tot 5 miljard euro omlaag kunnen. Nieuwe regelgeving moet uitgaan van bedrijven met maximaal 10 werknemers, de kleine ondernemers in Nederland. In deze bedrijven ontbreekt het vaak aan mankracht om zich uitvoerig in de regels te verdiepen.

Lees meer over het standpunt en de lobby van MKB-Nederland in het lobbydossier 'Regeldruk bedrijven'.