Kenniseconomie heeft masterplan nodig

Nederland moet terug naar wereldtop

17 augustus 2010

Als het aan MKB-Nederland ligt, staat Nederland binnen afzienbare tijd weer in de top 5 van wereldwijde kenniseconomieën. Daarvoor moet er een 'masterplan' komen. Het bedrijfsleven en kennisorganisaties moeten daar samen aan werken, vindt de werkgeversorganisatie.

Bedrijfsleven en kenniswereld moeten samen een Kennis- en Innovatieraad vormen. Het is niet nodig dat ministeries daar ook aan deelnemen, zoals dat bij het opgeheven Innovatieplatform wel het geval was. MKB-Nederland, VNO-NCW en verschillende kennisorganisaties pleiten daarvoor. 

Strategie bepalen

Om in de top 5 van wereldwijde kenniseconomieën te komen, is als eerste een nationale, langlopende en strategische agenda van belang, volgens MKB-Nederland. De focus moet daarbij vooral liggen op het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bovendien moet Nederland de punten waar zij goed in is, nog sterker maken. 

Succes behalen

De nog op te richten Kennis- en Innovatieraad moet een serieuze adviesfunctie krijgen in alle gevallen dat de overheid praat over de besteding van geld dat bestemd is voor innovatie. Ook moet de financiering van onderzoek eenvoudig, transparant, efficiënt, effectief en controleerbaar zijn. Alleen dat kan al leiden tot schaalvergroting en een betere afstemming tussen bedrijven en kennisinstellingen. 

Bron: MKB-Nederland (innovatiedossier)