Ondernemers steunen kabinet Rutte/Verhagen

Regeerakkoord duidelijke keuze voor versterking economie

01 oktober 2010

Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben VVD, CDA en PVV een regeerakkoord gepresenteerd. Met dit akkoord wil de overheid Nederland sterker uit de crisis laten komen, aldus Rutte. En een sterkere economie is natuurlijk ook goed voor de ondernemers van Nederland.

In het nieuwe regeerakkoord staat het gezond maken van de overheidsfinanciën en de versterking van de economie centraal. ‘Dat is de beste weg naar een goede toekomst van Nederland', vinden werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. 

Minder bureaucratie

De ondernemersorganisaties vinden het, gezien de financiële problemen van de overheid, terecht dat de overheid vooral de bezuinigingen bij de eigen organisatie neerlegt. De bureaucratie voor ondernemers en burgers kan hierdoor afnemen. Het behoud van de hypotheekrenteaftrek is een vertrouwenwekkend signaal voor burgers en voor belangrijke sectoren als de bouw en wat daarmee samenhangt.

Focus op sleutelgebieden

Het nieuwe kabinet kiest met de vorming van een sterk ministerie van Economische Zaken voor ondernemerschap en ondernemingen als motor van onze economie. De agrarische sector betreurt dat een zelfstandig ministerie voor de sector verdwijnt. Naast een algemene stimulering van ondernemerschap komt er een modern ondernemingsbeleid voor de sterke sectoren waarmee Nederland zijn geld verdient (sleutelgebieden). Dit sluit aan bij het toekomstscenario “Optimistisch” van de drie ondernemingsorganisaties, waarin innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Duurzaamheid

Het nieuwe kabinet gaat bovendien voor een duurzaamheidsbeleid dat realistisch is. Nieuwe energiebronnen zorgen niet alleen voor minder CO2 uitstoot, maak ook voor een minder afhankelijke positie van internationale (onzekere) energiestromen.

Meer geld naar infrastructuur

Er gaat meer geld naar infrastructuur en de bezuinigingen slaan onderwijs en onderzoek over. Ook krijgen bedrijven een belangrijkere rol bij ontwikkelingssamenwerking. Het nieuwe kabinet neemt het AOW- en pensioenakkoord van de sociale partners over. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vertrouwen erop dat er uiteindelijk voldoende steun in de volksvertegenwoordiging zal zijn voor het pensioenakkoord. Voor de ondernemersorganisaties blijft het Nederlandse imago in het buitenland een speerpunt. ‘Nederland verdient driekwart van zijn boterham in het buitenland.’

Bron: MKB-Nederland