Brancheorganisaties zijn er klaar voor

Enthousiaste reacties op project Excelleren.nu

27 september 2013

Excelleren.nu is een project dat wordt geleid vanuit MKB-Nederland en veertien verschillende branche-organisaties. En de branches zijn net zo enthousiast als jullie ondernemers! Lees in dit artikel van een aantal branches de reactie op het opstarten van het project en hun persoonlijke oproep aan de leden.

Koninklijke Metaalunie

MKB Servicedesk sprak met Andre van der Leest, beleidssecretaris bij de Koninklijke Metaalunie. De Koninklijke Metaalunie biedt sinds medio 2007 met de Metaalunie Academie trainingen en cursussen voor de aangesloten ondernemers aan. 

Vertel eens over de Metaal Academie?! De Metaalunie Academie biedt ondernemers in het mkb-metaal tools om het ondernemerschap naar een hoger plan te tillen, bijvoorbeeld door juridische en financieel economische scholing of verkooptrainingen.

Waarom doen jullie mee aan dit project?

We hebben al veel kennis, maar inzicht in een zeer gerichte en verfijnde aanpak om op bedrijfsniveau tot de juiste aanpak te komen ontbreekt tot nu toe. Medewerkers zijn scholing als het ware ‘ontgroeid’ en zien op tegen het ‘weer naar school’ gaan. Maar voor bedrijven wordt de nood hoog als de omstandigheden in de markt - bij nieuwe productietechnieken of -processen – veranderen. Dan moet iets gedaan worden aan een verbetering van de leercultuur. Excelleren.nu biedt daartoe uitgelezen kansen.

Wat verwacht de Metaalunie van het project Excelleren.nu?

In de eerste plaats willen we zo’n honderd bedrijven uit onze achterban helpen bij het verbeteren van de leercultuur in hun bedrijf.  Daarnaast wil de Metaalunie als brancheorganisatie zelf meer kennis opdoen over het ontwikkelen en invoeren van een leercultuur bij de MKB Metaalbedrijven, zo kunnen we nog veel meer ondernemers helpen.

Wat zal de achterban leren? We willen zorgen dat de bedrijven uit onze achterban aansluiting blijven houden bij ontwikkelingen in de technologie en op de markt en geen tekort te krijgen aan vakbekwaam personeel de komende jaren.

Wil je meer weten over hoe de Metaalunie jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

Kunstconnectie

MKB Servicedesk sprak met Otto Berg, projectleider kwaliteitszorg en certificering bij Kunstconnectie.

Vertel eens over Kunstconnectie?! Kunstconnectie is de brancheorganisatie voor culturele instellingen en cultureel ondernemers die professionele kunsteducatie bieden, amateurkunstbeoefening mogelijk maken en/of kunstparticipatie bevorderen. 

Wat vindt Kunstconnectie van het starten van het project Excelleren.nu? Ik vind het goed dat er zo'n opvallende kick-off is. Jammer is wel dat het net iets te vroeg komt voor de deelnemende organisaties. Volgens mij zijn dat nu juist degenen die je hiermee wilt bereiken.

Waarom is dit project van belang voor jullie branche? Mijn branche staat voor een enorme omslag. Subsidieverminderingen nijpen tot een andere manier van werken en nieuw ondernemerschap. Dit vergt veel van medewerkers. Daarom is het belangrijk de leercultuur binnen onze sector te stimuleren.

Verwacht je veel animo vanuit de branche? En waarom? Ik verwacht veel animo. Maar er is ook een andere kant; door de bezuinigingen in onze sector hebben de ondernemers het geld niet om hier serieus mee aan de slag te gaan. Het is een investering die juist nu veel leden niet kunnen opbrengen.

Wat verwacht je van de uitkomst het project? Ik verwacht dat er veel energie komt om te blijven investeren in duurzaam leren en ondernemerschap. Ik verwacht ook dat we heldere voorbeelden krijgen van hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Heb je nog een oproep aan de leden? Stap over je eigen schaduw heen en kijk naar de toekomst. Deze bezuiniging biedt ook kansen!

Wil je meer weten over hoe de Kunstconnectie jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

Frugi Venta

MKB Servicedesk sprak met Cees Schoenmakers, coordinator AGF Groothandelsfonds

Vertel eens over Frugi Venta? Frugi Venta is de brancheorganisatie voor de Groenten- en Fruithandel. Ruim 430 leden zijn bij de organisatie aangesloten en kunnen onder andere op advies, belangenbehartiging en dienstverlening van Frugi Venta rekenen.

Wat vinden jullie van dit project? Super goed project, dit is echt iets waar we tegenaan lopen. We doen al ons uiterste best om iets te doen aan een leven lang leren in onze bedrijven en nu kunnen we zeer professioneel gaan kijken hoe we dat binnen onze bedrijven kunnen toepassen.

Is er veel animo? We kunnen twee keer twintig deelnemers kwijt: twintig voor de detail- en twintig voor de groothandel. Bij de groothandel is de animo hoger, omdat juist in die sector het besef bij management groeit dat we afgelopen jaren achter zijn gebleven in kennisontwikkeling, met name op de technologische ontwikkeling. Ze weten niet hoe ’t moet, de methodiek ontbreekt. Met Excelleren.nu kunnen we die ontwikkelen. Bij detail is er iets minder animo, maar ook daar krijgen steeds meer grotere bedrijven (25-30 werknemers) het besef dat leren belangrijk is. Groenten en fruit blijft een snelle handel, dan vergeten bedrijven dat er meer onder de zon is dan alleen hard werken.

Wat verwachten jullie van dit project? Voor onze veertig deelnemers wordt sowieso een methodiek ontwikkeld om mensen op werkvloer weer aan het omscholen en leren te krijgen. En die methode kunnen wij als brancheorganisatie straks breed inzetten. Hiermee kunnen we onze branche fit maken. Ik denk dat Excelleren.nu ons echt goed gaat helpen.

Heb je nog een oproep aan de leden? Doe mee en volg! Lees meer informatie op de website en volg het project als je niet meedoet. En de mensen die al meedoen, tja, die zijn al enthousiast!

Wil je meer weten over hoe de Frugi Venta jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

Hiswa

MKB Servicedesk sprak met Herbert L. van Oord, manager arbeidsmarkt en opleiding.

Vertel eens over de Hiswa? HISWA staat voor: Nederlandse Vereniging voor Handel en Industrie op het gebied van Scheepsbouw en Watersport. Bij HISWA Vereniging zijn circa 1.200 bedrijven in de Nederlandse watersportindustrie aangesloten. De leden van HISWA Vereniging vertegenwoordigen tweederde van de omzet en werkgelegenheid in de sector.

Wat vinden jullie van het project? Voor ons komt het project als eens schot in de roos. Afgelopen zomer hebben we een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren en daaruit bleek al dat veel ondernemers niet veel doen op het gebied van HR en opleidingen voor het personeel. We wilden hier iets mee doen, maar hadden daar niet de financiële middelen voor. Dit project biedt uitkomst!

Is er veel animo? We denken dat we er wel het nodige voor moeten gaan doen, de aanmeldingen zullen niet vanzelf komen. Dat bleek ook uit het onderzoek, waarin een aantal ondernemers aangaf dat leren voor hun niet belangrijk was. Ondernemers in het mkb zijn mensen met een hands-on mentaliteit. Die zijn gewoon bezig met hun bedrijf en zijn niet gewend om naar de mens te kijken. Maar dat is uiteindelijk wel nodig.

We moeten dertig adviezen gaan maken. En dat gaan we realiseren!

Wat zijn je verwachtingen van dit project? We kunnen met dit project niet verwachten dat de hele branche straks opeens ‘opleidingsminded’ is. Onze verwachting is dus niet al te hoog, maar voor de deelnemende bedrijven is dit absoluut goud.

Heb je nog een oproep aan de leden? it is je kans om zomaar een HR-adviseur voor 40 uur in jouw bedrijf te krijgen en een plan op maat te ontvangen. Je bent gek als je daar geen gebruik van maakt!

Wil je meer weten over hoe de Hiswa jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

CBW-Mitex

MKB Servicedesk sprak met Dorien Krassenberg, beleidsadviseur onderwijs bij CBW-Mitex.

Vertel eens over CBW-Mitex? CBW-MITEX is de brancheorganisatie voor ondernemers in de wonen-, mode-, schoenen en sportbranche. We streven naar een ideaal winkelklimaat, waar de consument wordt verleid om te kopen en ondernemers optimaal kunnen ondernemen.

Wat vindt CBW Mitex van het starten van het project Excelleren.nu? We vinden dit een erg goede ontwikkeling. Wij zijn dan ook blij dat EZ en OCW projectgelden hiervoor beschikbaar hebben gesteld en inzien dat mbk-ondernemers extra begeleiding en advies in deze tijd goed kunnen gebruiken.

Waarom is dit project van belang voor jullie branche? Het ondernemerslandschap en het winkelgedrag van consumenten verandert door de invloed van ICT en de economische en maatschappelijke veranderingen. Ondernemers hebben de focus op ondernemen liggen en onderschatten de effecten van deze veranderingen. In reactie op deze trends bieden we als brancheorganisatie workshops, cursussen en opleidingen aan, maar slechts een klein deel van onze leden maakt daar gebruik van. Excelleren.nu biedt ons de kans om bedrijven in de sector parket, woningtextiel, mode, sport en schoendetailhandel extra te gaan coachen en begeleiden.

Verwacht je veel animo vanuit de branche? Het werven van bedrijven pakken wij op twee manieren aan: via een open inschrijving en door middel van een persoonlijke benadering door onze eigen adviseurs. Onze doelstelling is om 3 procent meer aanvragen voor scholingssubsidie te ontvangen in 2011. Wij verwachten dat we door de inzet van onze adviseurs deze doelstelling snel kunnen realiseren.

Wat verwacht je van de uitkomst het project? We hopen dat de ondernemers en medewerkers het effect van investeren in eigen ontwikkeling zullen ervaren en dat ondernemers zich gaan beseffen dat het belangrijk is om een visie op personeel- en scholingsbeleid te hebben. Ook verwachten we dat er rendementsverbeteringen waarneembaar zijn.

Heb je nog een oproep aan je leden? Grijp je kans en maak gebruik van deze kans voor gratis adviesuren!

Wil je meer weten over hoe CBW-Mitex jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

MKB Servicedesk sprak met Aly van beek, branchedirecteur MOgroep W&MD.

Vertel eens over MOgroep Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening? In de MOgroep (Maatschappelijk Ondernemers Groep) bundelen ruim 1700 ondernemers in Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang hun krachten. De MOgroep treedt voor de branches op als werkgeversorganisatie. Ze regelen arbeidsvoorwaarden, signaleren tendensen, verspreiden kennis en volgen en brengen nieuws.

Wat vindt MOgroep W&MD van het starten van het project Excelleren.nu? De maatschappelijke prestaties van de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden voor een groot deel bepaald door de mate waarin de professionals in staat zijn in te spelen op veranderingen in de samenleving. Dat leer je niet alleen tijdens opleidingen, maar juist door kennisdeling over praktijkervaringen. Het bewust hanteren van en zorgdragen voor een leercultuur is in deze tijd van permanente veranderingen een belangrijk middel om te excelleren in de maatschappelijke opdracht van onze branche. Daarbij gaat het niet alleen om de professionals zelf, maar managers moeten ook goede randvoorwaarden scheppen.

Waarom is dit project van belang voor jullie branche? Van de branche wordt gevraagd geïsoleerde individuen en groepen weer te laten deelnemen, overlast aan te pakken en mensen samen te brengen en te verbinden. En om individuen die niet goed meekunnen te ondersteunen, hen actief te benaderen, de mogelijkheden te onderzoeken en vervolgens hun eigen kracht te versterken. Liefst in de sociale context van gezin en buurt. En vooral: uitgaande van hun eigen vraag. En dan ook nog eens: alles in samenhang en samenwerking met andere organisaties én met zorg voor kwaliteit en professionaliteit. Dit vraagt veel van organisaties en de daar werkende vakkrachten. Leren van elkaar is daarbij een belangrijk instrument.

Verwacht je veel animo vanuit de branche? En waarom? Ik verwacht zeker belangstelling, omdat het aansluit bij de veranderslag waar veel leden mee bezig zijn.

Wat verwacht je van de uitkomst het project? Ik verwacht vooral leerervaringen en goede voorbeelden om de leercultuur in organisaties te versterken. Dit in de relatie tot de omslag naar welzijn nieuwe stijl.

Heb je nog een oproep aan de leden? Meedoen aan het project Excelleren.nu biedt een kans om de omslag naar Welzijn nieuwe stijl van binnen uit aan te pakken. Aanmelden dus!

Wil je meer weten over hoe MOgroep W&MD jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.