'Vooral kleine uitzendondernemingen zijn gebaat bij scholing en ontwikkeling'

Branche van uitzendondernemingen verwacht verandering door Excelleren.nu

17 september 2012

MKB Servicedesk sprak met Cor de Koeijer, adviseur Ledenservice van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. De Koeijer denkt dat uitzendondernemingen met Excelleren.nu hun medewerkers meer kunnen binden en boeien.

Excelleren.nu is een project dat wordt geleid vanuit MKB-Nederland en veertien verschillende branche-organisaties. Wij vroegen verschillende brancheorganisaties: wat vinden jullie van Excelleren.nu? Deze keer Cor de Koeijer, van de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen.

Vertel eens over de NBBU?

"De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen behartigt de belangen van ruim 680 uitzendondernemingen, met name in het mkb van de uitzendbranche. We geven bijeenkomsten, seminars en workshops en helpen onze leden met antwoorden op hun vragen."

Wat vindt je branche van het starten van het project Excelleren.nu?

"Meer aandacht besteden aan scholing en ontwikkeling van medewerkers is een meerwaarde. Zo kunnen werknemers zich ontwikkelen en gebonden blijven aan de organisatie."

Waarom is dit project van belang voor de uitzendbranche?

"Vooral in de kleinere uitzendondernemingen is scholing vaak geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Kleinere bedrijven hebben minder specifieke deskundigheid op opleidingsgebied in huis en op deze wijze kunnen we de uitzendondernemingen helpen om een stap in de goede richting te zetten."

Verwacht je veel animo vanuit de branche? En waarom?

"We verwachten dat 25 uitzendbureaus willen deelnemen. De reden dat deze 25 bureaus zullen meewerken, is omdat zij nog (te) weinig aandacht besteden aan de scholing en ontwikkeling van de medewerkers."

Hoe zal het project uitpakken?

"We verwachten een wezenlijke verandering bij de ondernemers die van advies zijn voorzien. Zij zullen in de toekomst tijd, energie en geld besteden aan het opleiden en begeleiden van vast personeel en uitzendkrachten."

Heb je nog een oproep aan je leden?

"Door het deelnemen aan het project heb je de mogelijkheid om je medewerkers te binden en te boeien door bijvoorbeeld het geven van scholing. Excelleren.nu helpt je een stap in de goede richting te zetten!"

Wil je weten hoe NBBU jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

Bron: www.nbbu.nl