Winstherstel en hogere koopkracht voor mkb

2011 stijging van winst én koopkracht

29 oktober 2010 2 minuten

De economische vooruitzichten worden positiever voor mkb’ers. De gemiddelde winst onder mkb-ondernemers neemt in 2010 toe met 0,75 % en met 2,75 % in 2011. De koopkracht blijft dit jaar nog gelijk en zal volgend jaar toenemen met 0,75 %.

Licht economisch herstel

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Inkomens van ondernemers 2010’, van onderzoeksbureau EIM, dat deze maand is verschenen. Aan de hand van de resultaten uit het rapport, constateert het onderzoeksbureau dat er in 2010 sprake is van een ‘lichte mate van economisch herstel’. Dit is het gevolg van de kostenreductie, zoals personeelsinkrimping, die veel ondernemers in 2009 hebben doorgevoerd.

Nog steeds minder winst dan vóór crisis

Het herstel geldt niet voor álle sectoren en nog steeds is de gemiddelde winst per zelfstandige lager dan vóór de crisis. Ter illustratie: In 2011 zal de gemiddelde winst per zelfstandige tegen de 30.000 euro zijn, in 2008 was dat 33.690 euro.

Verschil sectoren

De industrie, de transport en communicatie en de financiële en zakelijke diensten doen het het best onder het MKB. Vooral bij hen is sprake van winstherstel in 2011. In de bouw echter, neemt de winst af. Dit als gevolg van de sterke productiedaling en prijsdruk in deze sector. Ook de detailhandel en de persoonlijke dienstverlening  zullen de komende jaren te maken hebben met negatieve winst. De horeca heeft het in 2010 nog zwaar en maakt in 2011 een hele lichte winst.

Koopkrachtontwikkeling gunstiger dan gemiddeld

De koopkrachtontwikkeling van ondernemers is gunstiger dan die van gemiddelde huishoudens. Waar de koopkracht van mkb’ers in 2011 stijgt met 0,75 %, daalt die van gemiddelde huishoudens in datzelfde jaar met 0,25 %.

Stimuleringsmaatregelen

In 2010 hoef je als ondernemer 1% minder inkomstenbelasting af te dragen dan in 2009. Dit vanwege de fiscale maatregelen van het Belastingplan 2010, die ondernemerschap moeten stimuleren. De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd van 10,5 % naar 12 %. Het urencriterium dat eerder gold voor deze vrijstelling, is komen te vervallen. Hierdoor kunnen meer zelfstandigen gebruik maken van de regeling.

Bron: EIM