Wanneer is er geen sprake van (belast) loon?

Wanneer geldt de werkkostenregeling niét?

06 augustus 2012

De nieuwe werkkostenregeling die 1 januari 2011 is ingegaan, geldt alleen voor vergoedingen en verstrekkingen die deel uitmaken van het (belaste) loon. Wanneer is er dan géén sprake van (belast) loon?

Om te weten wanneer de werkkostenregeling niet geldt, hebben wij een overzicht voor je gemaakt. Er is geen sprake van (belast) loon bij:

Voordelen buiten de dienstbetrekking

Wanneer een werkgever een werknemer een vergoeding geeft of iets cadeau doet, zonder dat dit gebaseerd is op de werkgevers-werknemersrelatie, dan is de werkkostenregeling niet van toepassing. Het gaat dan om een vergoeding of verstrekking die niet ‘de poort van het loonbegrip’ passeert. Denk aan een rouwkrans of een fruitmand; een werkgever geeft deze uit wellevendheid, sympathie of op grond van de persoonlijke relatie, niet uit hoofde van zijn werkgeverschap. Deze kosten zijn dan gewoon onbelast.

Intermediaire vergoedingen

Wanneer een werknemer een bedrag voorschiet en u dit later vergoedt, is de werkkostenregeling niet van toepassing op de vergoeding. Voorbeeld: je secretaresse koopt op jouw verzoek kantoorbenodigdheden en declareert het aankoopbedrag later.

Vrijgestelde aanspraken

Normaal behoren aanspraken tot het belaste loon. Voor een aantal aanspraken, uitkeringen en verstrekkingen geldt echter een omkeerregeling. In de meeste gevallen is dan niet de aanspraak zelf, maar de uitkering belast. Denk bijvoorbeeld aan pensioenregelingen.

Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen

In sommige bijzondere gevallen mag een uitkering of verstrekking onbelast plaatsvinden. Zo is wettelijk toegestaan om onbelast een eenmalige diensttijduitkering bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum te doen van maximaal één maandsalaris.

Eigen bijdrage

De werkkostenregeling is niet van toepassing op verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaalt van minimaal de (factuur)waarde van de verstrekking. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer voor de lunch in de bedrijfskantine een eigen bijdrage van 2,50 euro betaalt, terwijl de werkgever voor de lunch in 2010 2,20 euro (2009: 2,10 euro) per dag als loon in aanmerking moet nemen.