Jaarlijkse bijdrage Kamer van Koophandel staat ter discussie!

Pleidooi van D66 voor afschaffing jaarlijkse bijdrage KvK

01 september 2016

Zowel ondernemers, de politiek als de branchekoepels MKB-Nederland en VNO-NCW juichen de discussie over de afschaffing van de verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel en Product- en Bedrijfsschappen (PBO's) toe. Gaat er dan eindelijk wat veranderen?

Let op! Sinds 2013 is de jaarlijkse bijdrage afgeschaft. Er moet nu eenmalig 50 euro worden betaald bij inschrijving.

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) wil de verplichte bijdrage van ondernemers aan de Kamer van Koophandel (KvK) vrijwillig maken. Volgens Verhoeven betalen ondernemers jaarlijks 450 miljoen euro aan de KvK. Op de website van de Telegraaf zijn inmiddels meer dan 500 reacties binnengekomen. 

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het verstandig dat de positie van de Kamer van Koophandel ter discussie wordt gesteld. De ondernemersorganisaties staan open voor veranderingen, vooral op het gebied van het beheer van het handelsregister, voorlichting en regiostimulering. Ook de herijking van het regionale beleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) kan hierbij betrokken worden.

Stimuleer ondernemerschap

Op de site van D66 was te lezen dat Verhoeven de gedwongen afdracht aan de KvK en de Product- en Bedrijfsschappen (pbo’s) niet motiverend vindt voor het ondernemerschap in Nederland. "Wil je de lasten verlichten, dan moet je minder verplichten. Voor een modezaak met zeven man personeel betaalt een ondernemer bij elkaar ruim 600 euro per jaar. Veel ondernemers hebben weinig baat bij de KvK of de schappen. Waarom moeten ze dan verplicht meebetalen? Brancheverenigingen organiseren net als een KvK ook cursussen en onderzoeken. Dat geeft dubbel werk. En iedere ondernemer kan zich hier uit eigen beweging bij aansluiten."

De kamer moet vernieuwen

De discussie over de vernieuwing van de Kamer van Koophandel kwam dit jaar al eerder in het nieuws naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau Berenschot. In dit rapport stelt Berenschot de volgende knelpunten aan de orde: 

  • de huidige financieringssystematiek voor problemen zorgt en in de toekomst moet veranderen

  • de aansturing en samenwerking is onnodig complex en leidt tot onduidelijkheden

De Kamer gaf aan deze knelpunten te kennen en zelf bezig te zijn met een visie op de toekomst.

Van Verhoeven hoeft de Kamer niet te verdwijnen. Naast het in stand houden van het handelsregister zegt hij over afschaffen het volgende: "Afschaffen gaat te ver. Het is goed een loket te hebben om bijvoorbeeld startende ondernemers wegwijs te maken. En daar hoort een passende bijdrage bij. Maar nu moet ondernemend Nederland jaarlijks 450 miljoen euro afdragen. Geld dat beter in de bedrijven zelf geïnvesteerd kan worden."

Hoe gaat de Kamer van Koophandel er in de toekomst uitzien?

Ondernemers, die over het algemeen principieel tegen verplichte heffingen zijn, vragen zich al jaren af waarom zij zich verplicht moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

De Kamer is sterk op het gebied van startende ondernemers, wetten en regels, bedrijfsoverdracht en Internationale handel. Ze organiseren bijeenkomsten en hebben een blad dat elke maand naar meer dan 800.000 ondernemers gaat. De kamer organiseert workshops, lezingen, bouwt thematische websites en beheert het handelsregister.

Discussie

Wat moeten de nieuwe kerntaken worden? Waar levert de Kamer van Koophandel nou echt toegevoegde waarde en wat moeten we aan de markt overlaten? Ik vind het een interessante discussie! 

Auteur

Willem Overbosch