Waar zijn toch de huurders gebleven?

Column | Leegstand kantoor- en bedrijfsruimten

30 juli 2012 2 minuten

Het zal u niet ontgaan zijn, Nederland heeft te maken met een toenemende leegstand in kantoorruimten en bedrijfsruimten. Geen enkele regio wordt ontzien, in regio Amsterdam staat zelfs ca 18 procent van de kantoorvoorraad en 12 procent van de voorraad bedrijfsruimten leeg. Zo’n drama hebben we nog niet eerder gezien.

Er is dus overduidelijk sprake van een overaanbod van bedrijfsruimten. Met name de verhuurbaarheid van de verouderde panden wordt steeds lastiger, vergeleken met de modernere bedrijfshallen of duurzame kantoorgebouwen. Het probleem heeft inmiddels zulke grote vormen  aangenomen, dat het volgens velen eerder een maatschappelijk dan een financieel probleem geworden is.

De vraag is nu natuurlijk, ‘waar zijn de huurders gebleven?’

Huurders

Het is eigenlijk best wel gek dat veel spelers in de vastgoedmarkt georganiseerd zijn, behalve de huurders van bedrijfsruimten. Beleggers, ontwikkelaars, aannemers, makelaars en allerlei adviseurs hebben zich verenigd, maar de emancipatie van bedrijfsmatige huurders blijft daarbij ernstig achter. Natuurlijk, winkeliersverenigingen of ondernemersverenigingen zijn op lokaal niveau actief, maar daar blijft het bij. Een onafhankelijk platform voor huurders van bedrijfsmatig vastgoed is er niet. En juist dat is vreemd in een tijd waar huurders schaars zijn, toch?

Huurmarkt

De huidige markt is bijzonder aanbodgericht, en niet gericht op de vraag vanuit de markt aan vastgoed. Ook is het lastig is om een compleet en betrouwbaar beeld te vormen van leegstaande of leeg komende panden. En hoewel recent onderzoek uitwijst dat de meeste transacties plaatsvinden in het segment tot 500 m2, zijn veel beleggers zich hiervan nauwelijks bewust. De MKB-sector is dus echt een speler van formaat!

Een nieuwe markt

Alle aandacht gaat nu uit naar de manier waarop het leegstandsprobleem moet worden opgelost, maar huurders spelen daarin nauwelijks een rol. Deze situatie doet geen recht aan de positie van de zakelijke huurder. Zijn positie kan eenvoudig versterkt worden, door te beginnen met het verleggen van de focus. Dus niet alleen maar een focus op het aanbod van vastgoed, maar tegelijk op de vraag naar vastgoed en de vraag naar daaraan gerelateerde diensten voor die huurder.

Auteur

Rob Sprenkels