MKB-bedrijven steeds internationaler

Import het populairst

24 november 2010

Ruim één op de drie MKB-bedrijven is op enige wijze actief op de internationale markt. Dit kan zijn door export, import, buitenlandse investeringen en/of internationale samenwerking. Import is als vorm van internationalisering het populairst (27%) gevolgd door export (19%). Directe investeringen in het buitenland gebeurt het minst vaak (4%).

De mate van internationaal actief zijn verschilt per grootte van het bedrijf en de sector waarin het actief is. Het middenbedrijf opereert relatief vaker internationaal dan het kleinbedrijf (52% vs 35%). Toch zijn in het kleinbedrijf veel internationale actieve bedrijven te vinden. Immers negen op de tien bedrijven in Nederland behoort tot het kleinbedrijf.

Het MKB in de groothandel, industrie en transportsector zijn het vaakst internationaal actief. In de groothandel zijn vier van de vijf bedrijven internationaal actief zijn. In de industrie is dit één op de twee bedrijven. In sectoren als de overige dienstverlening, financiële dienstverlening en de horeca opereren bedrijven daarentegen veel minder vaak over de landsgrenzen.  Dit blijkt uit onderzoek van EIM. In dit onderzoek wordt ingegaan op vier aspecten van internationalisering: export, import, buitenlandse investeringen en internationale samenwerking.

Im- en export

MKB-bedrijven die zich ook op het buitenland richten, leveren een grotere bijdrage aan de economische groei en ze krijgen toegang tot nieuwe kennis en nieuwe technologieën. De MKB-exporteurs halen gemiddeld 34% van hun omzet uit export. Een groot deel is positief gestemd over de exportontwikkeling. Met het aantrekken van de wereldhandel en het economische herstel verwacht een meerderheid van de bedrijven dat de export zal toenemen.

De im- en export bestaat het vaakst uit het gereed product. Diensten worden daarnaast relatief vaak geëxporteerd, terwijl halffabricaten weer vaker worden geïmporteerd. Grondstoffen worden veel minder vaak in- en uitgevoerd. Alleen de landbouw en de industrie vormen hierop een uitzondering.

Buitenlandse investeringen

Van alle MKB-bedrijven heeft in totaal 4% in de afgelopen drie jaar investeringen gedaan in het buitenland. Bedrijven die exporteren en/of importeren, investeren veel vaker in het buitenland dan bedrijven die dit niet doen. Het gaat daarbij om een buitenlandse vestiging, een deelneming in een buitenlandse onderneming of een joint venture. Investeringen worden vooral gedaan in productie en verkooporganisaties. In inkooporganisaties en research & development wordt veel minder vaak geld gestoken.

De omvang van de buitenlandse investeringen verschilt sterk. Aan de ene kant geeft 15% van de bedrijven aan minder dan € 10.000 te hebben geïnvesteerd. Aan de andere kant heeft 13% van de bedrijven meer dan € 1 miljoen geïnvesteerd in het buitenland.

Internationale samenwerking

Ongeveer één op de acht MKB-bedrijven maakt deel uit van één of meerdere internationale samenwerkingsverbanden. Het gaat dan om het samenwerken aan één of meerdere activiteiten op basis van afspraken. Ook hier geldt dat het middenbedrijf vaker internationaal samenwerkt dan het kleinbedrijf (23% tegenover 11%).

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap