Met gemak gooi je de werkmaatschappij in de afvalbak, of toch niet?

Column | Onrechtmatig handelen

15 augustus 2012 2 minuten

Het lijkt zo simpel: het gaat slecht met een werkmaatschappij, dus richt je gewoon een nieuwe op. De gezonde onderdelen hevel je over van de oude naar de nieuwe en de schulden laat je lekker zitten. Oude werkmaatschappij failliet, jij schuldenvrij verder met de nieuwe werkmaatschappij. Een uitstekende oplossing.

Hof Den Bosch dacht hier iets anders over. Bestuurder X was enig bestuurder in bedrijf 1. Bedrijf 1 was op haar beurt enig bestuurder in bedrijf 2 en bedrijf 3. Schuldeiser Y had een (grote) vordering op bedrijf 3, welke bedrijf 3 niet meer kon voldoen omdat het door feitelijk handelen van bestuurder X was “leeggehaald”.

De eis

Schuldeiser Y wil nu dat zowel bestuurder X, als bedrijf 1 en 2 (hoofdelijk) aansprakelijk worden gesteld voor de schade die schuldeiser Y heeft geleden, omdat bedrijf 3 de schuld aan schuldeiser Y niet meer kon voldoen. Uit vaste rechtspraak volgt dat een bestuurder in geval van benadeling van een schuldeiser naast de vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van deze schuldeiser als de bestuurder 'heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt'. 

Wanneer is er sprake van onrechtmatig handelen?

Een bestuurder heeft alleen onrechtmatig gehandeld als sprake is van een ernstig verwijt van de bestuurder. Omdat het in dit geval door de hoge vordering van schuldeiser Y niet goed ging met bedrijf 3, heeft bestuurder X bedrijf 2 opgericht en bijna alle klanten en enkele goederen overgeheveld van bedrijf 3 naar bedrijf 2. Bedrijf 3 bleef “leeg” achter en bezat alleen nog schulden. Voor de klanten en de goederen heeft bestuurder X geen koopsom en/of goodwill betaald aan bedrijf 3.

Kortom, bestuurder X heeft aan bedrijf 3 activa onttrokken die schuldeiser Y had kunnen vorderen. Het Hof oordeelde dat bestuurder X, bedrijf 1 en bedrijf 2 onrechtmatig hebben gehandeld bij de overdracht van de activa en aansprakelijk zijn voor de schade die hierdoor is ontstaan voor schuldeiser Y.

Wijze les

Denk eerst goed na voordat je bovenstaande constructie uitvoert. Betaal voor de over te dragen activa een marktconforme koopprijs. Als de nieuwe werkmaatschappij ook gaat werken voor klanten en relaties van de oude werkmaatschappij, moet hiervoor vaak ook goodwill worden betaald. Zo is de kans kleiner dat de schuldeisers van de oude werkmaatschappij worden benadeeld. 

Wellicht dat met deze tips de constructie wel standhoudt.

Bron: LJN: BK7951, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Auteur

Ilse Feenstra