Eenduidige loonaangifte van de baan

Opluchting bij werkgevers groot

10 december 2010 1 minuten

Tot grote blijdschap van werkgevers, MKB-Nederland en VNO-NCW komt er definitief geen eenduidige loonaangifte. Werkgevers mogen dus gewoon de loon-over-methode blijven gebruiken. Uit onderzoek van UWV en de Belastingdienst blijkt dat er geen noodzaak is voor een nieuw systeem.

Het grote voordeel is dat de bijbehorende lastenverzwaringen de werkgevers nu bespaard blijven en dat de (loon)administratie niet ingrijpend veranderd hoeft te worden. De werkgeversorganisaties hebben altijd al de nadelen van de eenduidige loonaangifte voor werkgevers onderstreept en zijn blij dat het voorstel definitief van de baan is. 

Loon-in- en loon-over-methode 

In het nieuwe systeem zouden werkgevers niet meer volgens de loon-over-methode mogen werken. Bij die methode mag je bij een loonwijziging in een tijdvak dat al is verstreken, de oorspronkelijke aangifte voor dat tijdvak corrigeren met een correctiebericht. Bij de nieuwe loon-in-methode zou je eventuele veranderingen pas in de eerstvolgende loonaangifte kunnen toepassen. Op deze manier zou de polisadministratie overzichtelijker en makkelijker moeten worden. 

Wijziging niet meer nodig

Uit het onderzoek dat door het UWV en de Belastingdienst is gedaan, blijkt dat de kwaliteit van de loonaangiften de laatste tijd sterk is toegenomen. Dit is het resultaat van een maatregel uit 2007 om het aantal correctieberichten te verminderen. Volgens het onderzoek kan het UWV zonder noemenswaardige problemen daglonen vaststellen op basis van de gegevens in de polisadministratie en is een eenduidiger systeem overbodig. 

Bron: MKB-Nederland