Ook 80% overheidsgarantie BMKB in 2011

Mkb kan jaar langer profiteren van regeling

31 januari 2013 2 minuten

Het midden- en kleinbedrijf kan ook volgend jaar nog gebruik maken van 80 procent overheidsgarantie op een krediet tot €250.000. In eerste instantie wilde het kabinet het percentage terugbrengen naar 50 procent.

Al op Prinsjesdag besloot het kabinet dat de BMKB-regeling in 2011 zou worden doorgezet, maar dan wel tegen het oorspronkelijke garantiepercentage van 50%. De Taskforce Kredietverlening drong echter aan op het voortzetten van het hogere garantiepercentage bij leningen tot €250.000, omdat veel mkb'ers ook bij een aantrekkende economie veel behoefte hebben aan deze regeling. 

Taskforce Kredietverlening

Maxime Verhagen (Economische Zaken) ontving dinsdag het eindrapport van de Taskforce Kredietverlening. Deze Taskforce, onder leiding van Loek Hermans, is begin 2010 opgericht omdat er onrust was onder met name mkb-ondernemers over kredietverlening door banken. In het eindrapport staat dat de kredietverlening aan het bedrijfsleven gedurende de economische crisis redelijk gelijk is gebleven, maar dat banken wel strengere eisen stellen aan ondernemers. Daarnaast benadrukt de Taskforce dat onvoldoende zicht is op de kredietverlening aan het mkb en dat het aan de overheid is om hier jaarlijks objectief onderzoek naar te doen. 

BMKB

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) moet de kredietverlening aan mkb-bedrijven stimuleren. Omdat de overheid voor een bepaald percentage borg staat, hoeven banken niet bang te zijn dat ze bij een faillissement van de ondernemer hun geld niet terugkrijgen. Voor bedragen onder de €250.000 is en blijft dat garantiepercentage dus 80 procent. Voor hogere bedragen is dat ongeveer de helft, afhankelijk van het doel van de lening. 

Tip van de Taskforce

In het rapport geeft de Taskforce bedrijven het advies om hun financieringsaanvraag beter voor te bereiden, om zo meer kans te maken op toekenning van het krediet door een bank. Banken krijgen ook raad; zij moeten beter communiceren met ondernemers over hun kredietaanvraag en de redenen van een eventuele afwijzing