Versoepeling Arbowet scheelt 80 miljoen per jaar

Minder administratieve lasten en lagere kosten

28 december 2010

Kleine werkgevers krijgen minder administratieve lasten en lagere kosten dankzij een vereenvoudiging van de Arbowet. Per jaar zou dat 80 miljoen euro moeten schelen. Bovendien wordt het nu makkelijker om de regels na te leven.

Voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) is het in 2011 in veel gevallen niet meer nodig om de arbodienst in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evualuatie (RI&E). Met deze inventarisatie breng je als werkgever de risico's voor de gezondheid en veiligheid van je werknemers in kaart. Ook vervallen per 1 januari 76 van de 92 beleidsregels in de Arbowet. De rest vervalt per 1 januari 2012. Er komt daarmee veel meer verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemers te liggen. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat de versimpeling werkgevers op jaarbasis zo'n 80 miljoen euro zal schelen. 

Arbeidscatalogi

Dat de beleidsregels zouden verdwijnen, werd al bekend gemaakt bij de nieuwe Arbowet in 2007. In veel sectoren hebben werkgevers in arbeidscatalogi al afspraken gemaakt met hun personeel over hoe aan de normen uit de Arbowet kan worden voldaan. Het opstellen van een arbeidscatalogus is overigens niet verplicht, maar je moet als werkgever wel inzichtelijk maken dat je voldoet aan de voorschriften waardoor je personeel veilig en gezond kan werken. Dit vergroot de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van je bedrijf. De Arbeidsinspectie zal tijdens reguliere controles toezien op de risico-inventarisatie en - evualuatie van bedrijven.