In vier stappen naar een veiliger bedrijf

Verantwoordelijkheden van jou als werkgever

21 juni 2016

Als ondernemer ben je verplicht om een risico-analyse van je bedrijf te maken en een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) op te stellen. Wat moet je precies doen? Vier belangrijke stappen.

Op elke werkplek zijn risico's, daarom ben jij als werkgever verplicht om die in kaart te brengen en aan te geven welke maatregelen nodig zijn om deze risico's te beperken. De nadruk ligt dus op preventie. 

Vier stappen

  1. Het toetsen van alle mogelijke risico's doe je in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op basis van deze inventarisatie organiseer je de arbodienstverlening richitng je werknemers zo, dat deze past bij de risico's en de situatie op de werkvloer. Sinds 1 januari 2011 is het voor kleine bedrijven (met minder dan 25 werknemers) niet meer verplicht om deze RI&E te laten nakijken door een Arbodeskundige mits je gebruik maakt van een erkend systeem voor RI&E. Voor grote bedrijven is deskundige begeleiding wel verplicht. Heb je geen RI&E, dan riskeer je een boete van maximaal € 1800, afhankelijk van het aantal werknemers. Het overtreden van de Arbowet kan zelfs een boete opleveren tot € 25.000. 

  2. Na de RI&E ben je in staat om een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) op te stellen. Hierin staat beschreven wat er moet gebeuren als er een ongeluk gebeurt op de werkvloer.

  3. Bovendien is elk bedrijf verplicht om enkele bedrijfshulpverleners te hebben. Zij kunnen eerste hulp verlenen, brand bestrijden, iedereen evacueren en de communicatie met hulpverleningsorganisaties (politie, ambulance, brandweer) doen. BHV-ers moeten hiertoe opgeleid zijn en over het juiste materiaal beschikken om hun taken te vervullen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.

  4. Ben je aannemer in een risicovolle sector (bijvoorbeeld (petro)chemische industrie, maar ook de bouw of installatietechniek), dan kan een opdrachtgever om een VCA-certificaat vragen. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een nuttig middel om aan te tonen dat jouw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Geef je leiding op een locatie waar een verhoogd risico op lichamelijk letsel is, dan moet je in het bezit zijn van een VCA-VOL. In andere gevallen volstaat een cursus Basisveiligheid VCA.