Verhagen wil meer groeikansen voor kleine bedrijven

"Aanbestedingsregels moeten soepeler"

17 januari 2011 1 minuten

Als het aan minister Verhagen van Economische Zaken ligt, wordt Nederland de komende jaren nog ondernemender en innoverender. Vooral de kleine bedrijven moeten meer kansen krijgen om groter te worden, vindt hij.

Nederland is een ondernemersland, zo zegt Verhagen in een interview met Nu.nl. We lopen voor op de Amerikanen en laten ons in moeilijke economische tijden niet zomaar uit het veld slaan. Ook de kleine bedrijven niet. Kwestie van mentaliteit, aldus de minister. 

Weinig groeiers

Toch ziet Verhagen weinig groeiers die snel naar de beurs kunnen, zoals TomTom. Daarom vindt hij dat kleine bedrijven met potentie meer ruimte moeten krijgen om te ondernemen. En dat is helemaal in lijn met het Belastingplan voor 2011, want daarin staat 'ondernemerschap' en 'innovatie' centraal. 

Dag bureaucratie

Hoe gaat de minister dat dan doen? Volgens hem moet er gesnoeid worden in de bureaucratie en moeten vergunningen sneller worden verleend. Daarnaast moeten de aanbestedingsregels worden versoepeld, zodat ook kleine bedrijven meer kans maken op overheidsopdrachten. Nu worden deze opdrachten nog te vaak geclusterd, waardoor de kleine spelers ernaast grijpen.  

Kredietfonds

Opmerkelijk is wel dat de subsidies voor innovatie worden beperkt. En dat terwijl de overheid innovatie juist wil stimuleren. Volgens Verhagen werkt het systeem van subsidie geven niet. Daarvoor in de plaats komt een kredietfonds. De overheid geeft de ondernemer en zijn idee een financiële steun in de rug, en mocht het product succesvol zijn kom het geld weer terug. Zo niet, dan wordt de lening omgezet in een subsidie. "Zo prikkel je de ondernemer meer om investeringen te doen die rendabel zijn", aldus de minister. 

Bron: Nu.nl