Nederland is ondernemender geworden

Toename aantal zelfstandigen ondanks financiele crisis

20 januari 2011 2 minuten

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat Nederland de afgelopen jaren veel nieuwe zelfstandig ondernemers bij heeft gekregen. En dat terwijl de economische situatie nou niet bepaald optimaal was.

Het CBS heeft de cijfers van Nederland naast die van negentien referentielanden gelegd die qua economische situatie op Nederland lijken, zoals Australie, Zweden, Spanje en de VS. Vervolgens werden de cijfers uit 2009 naast die van 2006 gelegd, omdat 2006 het laatste ‘normale’ jaar voor de economische crisis was.

Hogere ondernemersquote

In 2008 bestaat een groter deel van de beroepsbevolking uit zelfstandig ondernemers dan in 2006. Daar staat tegenover dat de bedrijvendynamiek (het komen en gaan van bedrijven) ook wat is toegenomen, maar het resultaat per saldo blijft positief: er zijn meer ondernemers in Nederland.

Voor jezelf beginnen is dus een serieuze optie geworden voor veel Nederlanders. Al kan het ondernemerschap natuurlijk ook uit nood geboren zijn in verband met ontslag door de economische crisis.

Steun in de rug

Dat in Nederland het aantal ondernemers is toegenomen in tijden van economische problemen, kan te maken hebben met het feit dat er regelingen zijn om naast een baan of sociale uitkering te beginnen met het opzetten van een eigen bedrijf. Opvallend is dat Nederland erg hoog scoort op het punt van aankomend en jong ondernemerschap (TEA-index). 

Positieve houding

De gunstige ontwikkeling van het aantal ondernemers stemt overeen met de houding ten opzichte van het ondernemerschap. Ruim 40 procent gaf in 2009 aan dat ze liever voor zichzelf beginnen dan in loondienst te zijn. In 2007 was dit nog 35 procent. Ook de overheid staat positief tegenover het ondernemerschap. Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen zei al eerder dat hij de regeldruk voor kleine bedrijven wil verlagen om hun groeikansen te vergroten.