Overheidsregelingen goed gebruikt

Duidelijke kredietbehoefte mkb

31 januari 2013 2 minuten

Banken en bedrijfsleven hebben het afgelopen jaar dankbaar gebruik gemaakt van de verruiming van de garantiefaciliteiten door de overheid. Zowel onder de paraplu van de BMKB als de Groeifaciliteit zijn meer kredieten toegekend en ook de microfinanciering voorziet in een duidelijke behoefte van het mkb.

De BMKB heeft tot en met het derde kwartaal van 2010 ruim 527 miljoen euro aan leningen mogelijk gemaakt, blijkt uit cijfers die MKB-Nederland  tot haar beschikking heeft. “Daarmee komt het plafond in zicht, want de aanvragen laten een constante groei zien en voor deze faciliteit is totaal 765 miljoen beschikbaar”, aldus Rob Wolthuis van MKB-Nederland. “Specifiek voor kleinere bedragen met een maximum van 250.000 euro geldt sinds maart 2010 een garantieregeling tot 80%. De verruiming is een succes van de ondernemerskredietdesk en voorziet in een grote behoefte. In de eerste twee kwartalen na de verruiming is voor 88 miljoen euro aan 80%-garanties verleend.”

Groeifaciliteit

Daarnaast laat ook de Groeifaciliteit, voor gezonde bedrijven die willen groeien, een gestage toename van het aantal toekenningen zien. “Werd in 2009 nog 10 miljoen aan overheidsgaranties verleend, in de eerste drie kwartalen van 2010 bedroeg het toegekende garantiebedrag al 11 miljoen. Toch wordt de faciliteit nog niet optimaal benut, want er is 170 miljoen euro beschikbaar. Een verklaring daarvoor kan zijn dat mkb-bedrijven terughoudend zijn bij het zoeken naar alternatieve financieringsvormen zoals private equity.”

Detailhandel

Voor kleinere bedrijven voorziet microfinanciering in een duidelijke behoefte, is de ervaring van Wolthuis. “Met name de detailhandel en zakelijke dienstverlening doen voor hun startkapitaal vaak een beroep op Qredits”, weet hij. “Inmiddels zijn er 1.000 leningen verstrekt aan evenzoveel bedrijven en is de bodem voor de eerste tranche bereikt. Eind 2010 is er echter een tweede tranche van 30 miljoen beschikbaar gekomen, waardoor deze vorm van financiering doorgang kan vinden.”

Vernieuwd: Ondernemerskredietdesk

Kredietklacht, vraag of probleem? Ga naar de vernieuwde Ondernemerskredietdesk. Ruim 1400 ondernemers gingen je voor!

Nieuw: Gratis Online Businessplan