Kabinet schaft veel regels af

Wat heb je daar als ondernemer aan?

24 juni 2013 3 minuten

Meer geregeld met minder regels. Dat is het motto van minister Verhagen van Economische Zaken. Maandag kwam hij met een voorstel om de regeldruk op ondernemers flink te verlichten. Het plan zou het bedrijfsleven 740 miljoen euro op moeten leveren.

Tot en met 2012 wordt de regeldruk met 10 procent verlicht en de jaren steeds met 5 procent. Volgens Verhagen krijgen mensen en bedrijven te weinig ruimte door alle regels die er in Nederland zijn. Minder regels moeten zorgen voor meer groei, inkomsten en banen. En dat gaat ondernemend Nederland 740 miljoen euro besparen. Klinkt goed! Wat gaat er dan allemaal veranderen?

Een greep uit de maatregelen tot 2012

  • Het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro voor het starten van een BV komt te vervallen

  • Je hoeft nog maar één keer je gegevens aan de overheid te verstrekken

  • Goed gedrag wordt beloond: ondernemers krijgen een inspectievakantie als ze drie jaar lang achter elkaar zich aan de regels hebben gehouden. Er komt dan niet maandelijks een overheidsdienst op bezoek, maar twee keer per jaar. (Bedrijven met verhoogd risico uitgezonderd) 

  • Het loonstrookje wordt vereenvoudigd

  • Aangiften voor sommige belastingen als de vennootschapsbelasting en winstaangifte inkomstenbelasting worden vereenvoudigd

  • Ondernemers hoeven minder vergunningen aan te vragen

  • De Kamer van Koophandel wordt gereorganiseerd en verplichte heffingen gaan omlaag

En daarna... 

Vanaf 2013 worden de administratieven lasten voor bedrijven jaarlijks met 5 procent verminderd. Bijvoorbeeld door:

  • Verdere vereenvoudiging loonheffing

  • Verlagen administratieve lasten voor zzp'ers

  • Vereenvoudiging wet en regelgeving omgevingsrecht

MKB-Nederland

Volgens MKB-Nederland opent Verhagen met dit plan een serieuze aanval op de regeldruk. Het positieve is dat het kabinet de kosten van eventuele nieuwe regelgeving zal compenseren. "Deze compensatieregel dwingt tot prioriteitstelling en draagt er aan bij dat alleen nieuwe regels voorgesteld worden waaraan een goede analyse ten grondslag ligt", aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Volgens de werkgeversorganisaties is het regeldrukprogramma afrekenbaar en merkbaar voor ondernemers. Het (Elektronisch) Ondernemersdossier zal bijvoorbeeld de bureaucratie omtrent vergunningen en toezicht sterk kunnen verminderen. 

Reacties van ondernemers en politiek

Columnist Richard Engelfriet schreef al eerder een column over de rol van de Kamer van Koophandel. Hij vindt het voorstel om de lastendruk te verminderen goed en bekijkt het vanuit het perspectief van de ZZP'er: "Iedere afschaffing van overbodige regels is welkom. Wat de Belastingdienst met de VAR-verklaring doet bijvoorbeeld, vind ik erg goed. Als je drie keer dezelfde VAR hebt aangevraagd, krijg je die de jaren erop automatisch thuisgestuurd. Dat soort dingen maken het leven van de ZZP'er een stuk makkelijker. Nu moet er doorgepakt worden op de Kamer van Koophandel. Voor ZZP'ers moet de bijdrage vrijwillig worden, want waarom zou ik betalen voor allerlei ongevraagde reclame en diensten waar ik helemaal geen gebruik van wil maken?" 

Harry Veen van Audiss, ook columnist voor MKB Servicedesk, kreeg een deja-vu bij het horen van het voorstel. "Dit hebben we al zo vaak gehoord. Een minister heeft een kortetermijnvisie en wil nu scoren, dat is wat er aan de hand is. Natuurlijk is het fijn dat er minder regels komen, want hoe minder regels hoe beter. Maar ik wil het toch eerst zien en dan geloven. De overheid zou tegenwoordig namelijk ook de facturen binnen dertig dagen aan mkb'ers moeten betalen, en dat gebeurt ook niet. We zullen zien hoe het met deze plannen gaat." 

D66-Kamerlid Kees Verhoeven is stellig in zijn reactie op het plan van Verhagen. Hij vindt dat Verhagen moet stoppen met foppen van ondernemers. "De minister geeft belastingkorting aan grote bedrijven, terwijl de lokale lasten van gemeenten en provincies de komende jaren omhoog gaan. En die rekening gaat grotendeels naar het midden- en kleinbedrijf", zo staat in zijn blog

Wat vind jij?

Zal de verlichting van de regeldruk echt geld gaan opleveren of heb jij als ondernemer daar je twijfels bij? Laat het hieronder weten (tabje 'reageer op dit artikel'), we zijn erg benieuwd wat mkb'ers van het voorstel van Verhagen vinden. 

Auteur

Liesbeth Meenink