Verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan!

Wat betekent dat voor jou als ondernemer?

22 februari 2011 3 minuten

Op woensdag 2 maart mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Staten. "Het is belangrijk om te gaan stemmen, want de provincie beslist ook over zaken die belangrijk zijn voor ondernemers", zegt Sigrid Verweij van MKB-Nederland.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen komen maar weinig mensen naar de stembus. Al jaren neemt het opkomstpercentage af. De laatste keer (in 2007) kwam 46,3 procent opdagen. Ook voor aanstaande verkiezingen is premier Rutte bang dat de opkomstcijfers laag zullen zijn. De meeste Nederlanders hebben namelijk geen idee wat de Provinciale Staten doen.

Volgens mkb-coördinator van MKB-Nederland Sigrid Verweij komt dat omdat de provincies een abstract takenpakket hebben, maar zich ook teveel op de achtergrond houden. "De provincies moeten zich het aantrekken dat veel Nederlanders niet weten wat ze precies doen. Ze moeten zichtbaarder worden en eerder gebruik maken van hun bevoegdheden. Dat betekent actief meedenken en snel beslissen over grote regionale vraagstukken." 

Wat zijn de Provinciale Staten?

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van de provincies. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Eens in de vier jaar wordt de volksvertegenwoordiging gekozen. De leden van Provinciale Staten benoemen de leden van de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De Commissaris van de Koningin is de voorzitter van de Provinciale Staten. Elke provincie heeft een commissaris. Hij of zij wordt benoemd door de regering. 

Wat doen de Provinciale Staten?

Als volksvertegenwoordiger van de provincie, stellen de Provinciale Staten op provincieniveau het beleid vast en controleren de uitvoering daarvan. Eigenlijk geldt dat de provincie verantwoordelijk is voor zaken die te groot zijn voor de gemeente en te klein voor het landelijk bestuur.

Kort gezegd hebben de provincies de volgende zeven kerntaken:

  1. Ruimtelijk gebied (zijn er genoeg woningen, moeten bedrijventerrein worden uitgebreid, waterbeheer hoort hier ook bij)

  2. Is het veilig en schoon? (toezicht op milieu en gevaarlijke stoffen)

  3. Vitaal platteland (ontwikkeling van landbouw, recreatie en toerisme)

  4. Goed regionaal vervoer (verbindingswegen, bussen en treinen)

  5. Sterke regionale economie (waar gewerkt wordt, moeten mensen wonen en andersom)

  6. Kunst en cultuur (ervoor zorgen dat het behouden en toegankelijk blijft)

  7. Goed bestuur (provincies adviseren de gemeente en houden toezicht op gemeentefinanciën) 

Dit gebeurt allemaal in samenwerking met belangenorganisaties, gemeenten en waterschap. 

Eerste Kamer

Een ander belangrijke taak van de provincie is dat zij de leden van de Eerste Kamer kiezen. De Eerste Kamer kan wetsvoorstellen van de Tweede Kamer aannemen of verwerpen. Deze verkiezingen zijn dus van direct belang voor de landspolitiek. Op dit moment heeft het huidige kabinet nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. De focus ligt daarom dit keer heel sterk op de landelijke gevolgen van de verkiezingen. 

En wat doen ze dan voor mij als ondernemer?

Belangrijke ondernemerszaken als ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen en bereikbaarheid behoren tot het takenpakket van de provincie. "Ze beslissen waar bedrijventerreinen worden gebouwd, hoe ze worden ingericht en of de infrastructuur goed geregeld is. Dit zijn de belangrijkste zaken voor ondernemers", aldus Verweij. Over de landelijke impact van deze verkiezingen voor de ondernemer kan Verweij nog niet zoveel zeggen. "Dat is koffiedik kijken. Als de Eerste Kamer een meerderheid krijgt, is het makkelijk. Zo niet, dan wil dat ook niet meteen zeggen dat de Tweede Kamer niks meer kan. Ze moeten dan goed samenwerken met de oppositie." 

Zullen ondernemers gaan stemmen? "Ik denk dat ondernemers zich wel beseffen dat de provincie belangrijk voor ze is en daarom ook zullen gaan stemmen. Meestal is de opkomst onder ondernemers dan ook redelijk hoog. Maar als ik ze nog moet overhalen: de infrastructuur van de provincie en bedrijventerreinen liggen in handen van de provincies. Als je daar invloed op wil hebben, moet je 2 maart stemmen." 

Hulp nodig bij het bepalen van je stem?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben speciaal voor ondernemers een kieswijzer gemaakt. Aan de hand van dertig stellingen kom je erachter op welke politieke partij je het beste kunt stemmen. Ga naar www.ondernemersstem.nl

Auteur

Liesbeth Meenink