Meer kleine ondernemers gebruiken Bbz

Gebruik met 27 procent gestegen naar €153,7 miljoen

06 september 2011 1 minuten

De overheid is steeds meer geld kwijt aan kleine ondernemers die hulp zoeken via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De uitgaven zijn in vergelijking met vorig jaar met 27 procent gestegen en sinds 2007 zelfs met 76 procent.

Het aantal ondernemers dat hulp zocht in de vijf grote steden groeide vorig jaar met 31 procent. In Rotterdam lag het aantal het hoogst, daar zochten vorig jaar 750 ondernemers steun bij de gemeente. In Utrecht steeg het aantal het hardst, daar verdubbelde het aantal aanvragen tot 202. Ook de andere steden zien een toename. In Nijmegen waren het vooral ondernemers uit de detailhandel, horeca, autobranche en bouw die hulp vroegen van de gemeente. Den Bosch was de enige gemeente waar het aantal aanvragen in 2010 iets terugliep. 

De toename van de uitgaven heeft dus vooral te maken met de toename van het aantal hulpzoekende ondernemers. Ook blijkt dat gemeenten sinds 2008 meer aandacht besteden aan het helpen van kleine zelfstandigen in financiële nood. 

Bbz

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is sinds 2004 van kracht en verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers. Mensen die vanuit een uitkering een bedrijf willen starten kunnen gebruik maken van de regeling, evenals zelfstandig ondernemers in tijdelijke financiële problemen. De belangrijkste voorwaarde voor de bijstand is dat je bedrijf levensvatbaar is. Dat wordt door de gemeente bepaald. 

Crisis

Volgens de gemeenten heeft de toename van het aantal aanvragen vooral te maken met de impact van de crisis, maar ook met een gebrek aan financieel management doet veel ondernemers de das om. Daardoor zijn er vaak weinig reserves voor ongeplande kosten.

Voor 2011 verwachten de gemeenten dat het aantal aanvragen verder zal toenemen of gelijk zal blijven. 

Bron: Financieel Dagblad 

Auteur

Liesbeth Meenink