Wat heb je als ondernemer aan MKB-Nederland?

De resultaten van een jaar lobbyen door MKB-Nederland

12 augustus 2014

Wat doet de grootste lobbyorganisatie voor MKB-ondernemers nou écht voor mij als ondernemer? Dat is een vraag die veel ondernemers zich stellen. Wij hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste resultaten van de politieke lobby door MKB-Nederland op financieel en administratief gebied.

Verlaging belastingtarieven voor MKB-ondernemers

10% winstvrijstelling op de Vennootschaps belasting voor IB-ondernemers (eenmanszaak, een VOF of een CV)

MKB-Nederland heeft ervoor gezorgd dat met name voor kleinere ondernemers (kleiner dan 10 werknemers) de VPB (vennootschaps belasting) omlaag gaat. De Vennootschaps Belasting tot €25.000 euro bedraagt 20 %, bedragen tussen €25.000 en €60.000 23,5%, en boven de € 60.000 25,5 %. De onderhandelingen met onder andere het kabinet leidden tot een aantal gunstige veranderingen in de regelgeving. In 2007 komt er namelijk een winstvrijstelling van 10% voor IB-ondernemers (ondernemers met een eenmanszaak, VOF, of CV).

Introductie fiscale octrooibox met 10% belastingstarief

Een octrooibox is een speciale faciliteit voor onderzoek en ontwikkeling om investeringen in octrooien te stimuleren. Veel ondernemers in de productie en handel, die zich bezighouden met innovatie en vernieuwing maken hoge kosten om hun ideen te beschermen (octroieren). De zelfontwikkelde ideeën (immateriele activa op de balans of intellectueel eigendom) worden belast tegen een verlaagd tarief van 10 %.  De regeling is daarnaast bedoeld om het vestigingsklimaat van Nederland voor bedrijven te verbeteren en om de kenniseconomie te stimuleren. De totale besparing is circa € 730 miljoen, omgerekend circa € 700,- euro per ondernemer (uitgaande van circa 1 miljoen ondernememingen)

Lobbyresultaten op Sociale Premies en arbeidsvoorwaarden

Directeur Groot Aandeelhouders maximaal €7500 voordeel op zorgpremies

In 2005 kwam er al een verlaging van inkomensafhankelijke zorgpremie voor IB-ondernemers.  Deze zorgpremie was 6,4% en is nu twee procent gedaald naar 4,4%. Nu is hetzelfde ook bereikt voor DGA’s (directeuren/grootaandeelhouders). Per DGA kan het voordeel oplopen tot €7500. Ook is voor 2007 en 2008 de dividend belasting verlaagd van 6,5% naar 4,4%.

Verlaging WW premies voor werkgevers met 0,5%

Ook gaat per 1 januari de WW Premie met een half procent omlaag. Zowel het aantal ww-uitkeringen als de instroom in de ww nemen af. Hierdoor kan de premie dus een half procent omlaag, wat een kostenbesparing oplevert voor de werkgever.

Werkgeversbijdrage voor kinderopvang daalt voor CAO ondernemers

Vanaf 2007 zijn werknemers verplicht bij te dragen in de kosten van de kinderopvang. Tegelijk trekt het kabinet €125 miljoen extra uit voor de kinderopvang. Dit betekent dat er in cao’s waarin afspraken zijn gemaakt over kinderopvang (ongeveer 85%) de bijdrage van werkgevers kan dalen. Lees hier meer over de werkgeversbijdrage Kinderopvang.  

Bedrijfsfinanciering

Verbeterde kredietfaciliteit voor MKB ondernemers

MKB-Nederland heeft bereikt dat de kredietfaciliteit BBMKB (Besluit Borgstelling MKB kredieten) verbeterd is  Door deze verbetering zijn een dit jaar recordaantal leningen aan MKB-bedrijven verstrekt. BBMKB maakt het voor ondernemers makkelijker om een bedrijf op te starten. Lees hier meer over de BBMKB.

Lening financieren met aandelen

Het Ministerie van Economische Zaken komt binnenkort met een nieuwe groeifaciliteit. Die houdt in dat banken ondernemers ook eigen vermogen kunnen verstrekken. Ondernemers betalen de lening dan terug met aandelen.

Op het onderwerp Mededinging

Kleine ondernemers kunnen makkelijker onderhandelen met grote ondernemingen door verruiming "bagatelbepaling"

De zogenoemde bagatelbepaling wordt verruimd. Deze bepaling, die is opgenomen in de Mededingswet maakt het voor kleine bedrijven makkelijker om met grote bedrijven te kunnen onderhandelen. Door de verruiming van deze bepaling wordt het onderhandelen voor middelgrote en kleine bedrijven nog makkelijker.

Op het onderwerp Huisvesting

Onroerend zaakbelasting kan niet verder stijgen

Sinds dit jaar zit er een maximum aan het percentage waarmee de onroerend-zaakbelasting (OZB) mag stijgen. Vroeger was het mogelijk dat deze belasting met 200 of 300% steeg, dat is nu verleden tijd.

Op het onderwerp administratieve lasten

Minder vergunningen

MKB-Nederland heeft zich fel ingezet om een vermindering van het aantal vergunningen te krijgen. Het resultaat hiervan was erg succesvol: 42% van de vergunningen kon worden gereduceerd. Ook de last die ondernemers van de verschillende inspectiediensten ondervinden heeft MKB-Nederland op de kaart gezet. Door steun uit de Tweede Kamer komt er nu één inspecteur. Daarnaast is de wet- en regelgeving van de Arbo-wet gunstig aangepast. Er zijn minder regels en het aantal verplichtingen voor ondernemers is teruggebracht. Op het gebied van milieuvergunningen zijn de informatieverplichtingen verminderd. bovendien hoeven ondernemers ook minder vaak rapportages aan te leveren.

Samenwerking met kennisinstellingen (Universiteiten, Hogescholen, TNO)

Onderzoek door kennisinstellingen gefinancierd door de overheid voor maximaal € 5000,-

MKB-Nederland heeft het voor elkaar gekregen om meer geld beschikbaar te krijgen voor kennisvouchers. Met een kennisvoucher kunnen ondernemers kennis kopen bij instellingen. Het bedrag voor deze kennisvouchers gaat omhoog. Ook komt er € 25 miljoen extra geld voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Lees hier meer over de WBSO.  

Wat vindt de ondernemer van MKB-Nederland?

MKB-Nederland heeft recentelijk een imago-onderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder ruim 1600 personen (leden, niet leden en brancheleden), blijkt dat 75% van de MKB-leden MKB-Nederland een noodzakelijke organisatie voor het midden- en kleinbedrijf vindt. Van de niet aangesloten ondernemers deelt 72% deze mening. Eind oktober 2006 verscheen in ondernemersblad Sprout een artikel waarin het imago van MKB-Nederland slecht naar voren komt. De internetpoll werd ingevuld door 341 mensen waarvan 85% geen lid was van MKB-Nederland. Bovendien is het niet duidelijk of het ondernemers betrof. Lees hier het volledige artikel.

Kortom

Onze conclusie? MKB-Nederland komt op voor de belangen van jou als ondernemer. Het lobbywerk van MKB-Nederland lijkt, naast de concrete resultaten ook zo door ondernemers gewaardeerd te worden. 

Je kunt nu voordelig lid worden van MKB-Nederland, meer informatie over de activiteiten en diensten van MKB-Nederland vind je hier.