Hoe zet ik een generatiebril op?

Herken de generaties binnen je onderneming

29 november 2011

Welke generaties werken er op de werkvloer? Zijn het vooral babyboomers of vooral screenagers? Zet zo af en toe een generatiebril op….

Het is zinvol om de generaties binnen je onderneming te herkennen. Elke generatie heeft zijn eigen normen en waarden. Generatiemanagement houdt rekening met die generatieverschillen. Dat is om heel veel redenen belangrijk. Bijvoorbeeld vanwege personeelsbehoud. Je wil je mensen zo lang mogelijk en optimaal inzetten. Dat vraagt om personeel dat gezond, gemotiveerd, comptent en betrokken is.

Om dit te realiseren, houd je altijd de generatie van de betreffende medewerker in je achterhoofd. Let dus op de generatie-eigenschappen van je medewerker als je hem een training aanbiedt. Welke kennisbehoefte en leerstijl hoort bij zijn generatie? Om je mensen te motiveren, zorg je voor uitdagingen die aansluiten bij zijn wensen en behoeften. Ook die zijn generatiebepalend.  

De kenmerken van de generaties

De Babyboomers (Geboren tussen 1940 en 1955): Wat is hun positie? Zij functioneren op topniveau, delen hun kennis als mentor/coach of voelen zich -in het negatieve geval- opzijgezet. Waar zijn ze goed in?

 • Anders dan hun voorgaande (Stille) generatie, zijn de Babyboomers hoger opgeleid, minder traditioneel, vitaler en meer gedreven.

 • Ze zijn idealistischer.

 • Ze willen langer werken als daar draagvlak voor is.

 • 'Polderen' is door de Babyboomer uitgevonden. Consensus is de basis voor samenwerken. Ze hechten aan een vergadercultuur.

 • Ze zijn sociaal bewogen.

 • Het zijn goede 'teamplayers'.

 • Ze zijn conflictmijdend en politieke spelers 

Generatie X (Geboren tussen 1957 en 1970)

Wat is hun huidige positie? Ze zijn bezig zich te specialiseren en op weg naar de top.Of ze staan stil, werken aan een loopbaanwending. Wat zijn hun eigenschappen?

 • Anders dan de Babyboomers werken de X'ers niet aan structuren en posities, ze kijken liever naar processen

 • Ze staan meer tussen de mensen, kunnen zich goed aanpassen.

 • Ze zijn goede bruggenbouwers

 • Ze zetten mensen aan tot zelfinitiatief, ze doen beroep op de eigen verantwoordelijkheid.

 • Ze streven niet naar een ideaalbeeld, maar naar wat haalbaar is.

 • Ze vinden leren belangrijker dan vorige generatie

 • Ze houden van professionaliseren en hebben meer oog voor kwaliteit

 • Ze zijn politiekmijdend

De Pragmatische generatie (geboren tussen 1970 en 1981)Hun huidige postitie? Ze professionaliseren en specialiseren. Wat zijn hun eigenschappen?

 • Ze zijn zelfverzekerd, zoeken al vroeg ‘open en direct’ contact met de leiders in hun organisaties.

 • Ze zijn ongeduldig, willen snel kansen krijgen

 • Ze willen graag leren en zich verder ontwikkelen, en dit direct kunnen toepassen

 • Ze streven naar plezier en dynamiek.

 • Ze verafschuwen saaie vergaderingen.  

De Jongste pragmatische generatie, ofwel Screenagers. (Geboren na 1981)Hun huidige positie? Ze leren zoveel mogelijk. Wat zijn hun eigenschappen?

 • Ze zullen zich vermoedelijk minder (willen) aanpassen.

 • Ze netwerken met mensen van alle leeftijden en alle culturen.

 • Ze vinden kennis belangrijk, maar ook vergankelijk.

 • Ze zijn goed in dingen zelf uitvinden.

 • Ze willen direct voldoening .

 • Ze willen leren als het past bij hun ontwikkeling

 • Ze doen veel dingen tegelijk.

 • Ze weten veel over interactieve media. 

Bedenk telkens met welke generatie je te maken hebt. Als je een training geeft, een hr-gesprek voert of een overleg hebt. Zorg voor de juiste motivatie-strategie.

Auteur

redactie - Ellis Emeis