De nieuwe ‘wet incassokosten’ komt eraan!

Column | Je kunt je klant tot snellere betaling dwingen

08 januari 2013 3 minuten

Bij de Eerste Kamer ligt de conceptwet voor de berekening van de incassokosten. Mogelijk gaat nog deze zomer de wettelijke regeling in. Nou, en?, denk je misschien, daarmee krijg ik mijn factuur niet eerder betaald!

Je doet de administratie zelf of laat deze doen door een medewerker van je financiële afdeling. Diegene stuurt je klanten bij het uitblijven van betaling veelal een vriendelijk briefje, zoals zoveel bedrijven. Je weet wel, in de trant van ‘Vergeten? Dat kan de beste gebeuren. Wij helpen u herinneren’ en andersoortig vaak correct en bovenal vriendelijk bedoelde reminders. In een volgend stadium wordt de toon van de brief al wat minder enthousiast en tot slot stuurt de financiële administratie de bekende sommatie, aanmaning, ingebrekestelling, etcetera waarin op stevige toon betaling wordt geëist. Veel bedrijven brengen op dat moment ook administratiekosten bij de wanbetaler in rekening. De hoogte van die kosten varieert sterk en verschilt per bedrijf.

Maar, je kunt meer met deze informatie dan je denkt. Je doet de administratie zelf of laat deze doen door je medewerkers op de financiële afdeling. Zij sturen je klanten bij het uitblijven van betaling een vriendelijk briefje, zoals zoveel bedrijven. Je weet wel, in de trant van ‘Vergeten? Dat kan de beste gebeuren. Wij helpen u herinneren’ en andersoortig vaak correct en bovenal vriendelijk bedoelde reminders. In een volgend stadium wordt de toon van de brief al wat minder enthousiast en tot slot stuurt de financiële administratie de bekende sommatie, aanmaning, ingebrekestelling, etcetera waarin op stevige toon betaling wordt geëist. Veel bedrijven brengen op dat moment ook administratiekosten bij de wanbetaler in rekening. De hoogte van die kosten varieert sterk en verschilt per bedrijf.

Nieuwe situatie

In de praktijk worden de administratiekosten al gauw doorgestreept als betaling van de factuur alsnog wordt ontvangen. Het meest belangrijke bedrag is immers ontvangen, namelijk de hoofdsom. Ook verschuldigde rente (wettelijk bij consumenten, handelsrente bij bedrijven) is een dergelijk lot vaak beschoren en wordt niet meer gevorderd. Daar gaat verandering in komen.

Snellere betaling

De minister wil dat incassokosten voortaan al in rekening kunnen worden gebracht door de schuldeiser zelf. Hiervoor moet de schuldeiser aan zijn debiteur een brief sturen (liefst aangetekend, aldus de minister) waarin melding wordt gemaakt dat alsnog binnen 14 dagen moet worden betaald én het bericht dat er, bij uitblijven van betaling binnen die termijn, incassokosten in rekening worden gebracht. Ook de hoogte van die kosten moet worden vermeld. De minister denkt hiermee aan de ondernemer een middel te bieden om snellere betaling door zijn klant af te dwingen. Of dat zo is, en hoe dit instrument kan worden gebruikt als er daarna toch geen betaling bij je binnenkomt, valt nog te bezien. Het is wat mij betreft veel voer om de komende tijd over te schrijven en je van tips te voorzien.

Juich niet te vroeg

Let wel, de Eerste Kamer moet er nog wat van gaan vinden, dus niet te vroeg juichen dat je meer houvast hebt ontdekt. Er is nog een flinke lobby gaande in Den Haag door diverse organisaties, waaronder consumentenorganisaties, die dit toch allemaal wel wat te gortig vinden worden. Ook ondergetekende is in die lobby regelmatig te vinden, dus… wie weet tref ik je daar?

Als je een mening hebt over dit onderwerp, laat me dat dan vooral horen: nu is er nog de tijd voor!

Auteur

Connie Maathuis