Mkb'ers gebruiken werk-naar-werk-traject weinig

26% van de mkb-bedrijven biedt werknemers deze ondersteuning

12 mei 2011

Overbodig geworden personeel: Je kunt als werkgever deze werknemers actief ondersteuning bieden, met het werk-naar-werk-traject. Ongeveer 26% van de ondernemers helpt werknemers op deze manier.

Bij het van-werk-naar-werk-traject bied je als werkgever de werknemer die je noodgedwongen moet ontslaan, een baan aan bij een ander bedrijf. Op die manier hoef je minder hoge kosten te betalen voor het ontslag. Ook voor de werknemer is het voordeliger, omdat het nieuwe loon waarschijnlijk hoger is dan de ww-uitkering die hij zou krijgen (75 tot 70% van het loon in het jaar voor werkloosheid).

Persoonlijke relatie

De reden waarom mkb-bedrijven het van-werk-naar-werk-traject inzetten is echter niet het geld. Het is vooral de persoonlijke relatie met werknemers, die werkgevers motiveert om het personeel zoveel mogelijk te ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek van EIM.

Solliciteren in werktijd

Helaas zijn de mogelijkheden voor mkb' ers om deze ondersteuning te geven nog beperkt. Worstel je als bedrijf met financiële problemen, dan heb je weinig tijd en financiële middelen om het personeel dat je moet ontslaan, te ondersteunen met bijvoorbeeld begeleiding door een mobiliteitscentrum of een outplacementtraject. Veel bedrijven kiezen daarom voor ondersteuningsmiddelen als solliciteren in werktijd, scholing en detaching.

Weinig vertrouwen

Op regionaal niveau bieden leerwerkloketten, brancheservicepunten, poortwachtercentra en het UWV van-werk-naar-werk-diensten, maar deze worden nog weinig gebruikt door mkb-werkgevers. Ze zijn er niet bekend mee, hebben er weinig vertrouwen in of hebben er de tijd of het geld niet voor.

Bron: EIM en Rijksoverheid