Geen tijd om de zaag te slijpen?

Als ondernemer moet je óók nadenken over goed beleid

09 december 2012

Hoe verschillend ondernemers ook zijn, één ding hebben ze gemeen. Ze werken ontzettend hard. Ze nemen niet de tijd om hun zaag te slijpen omdat ze nog zoveel bomen moeten omzagen... Maar dat is wel nodig.

Met veel plezier werk ik als HR-adviseur mee aan Excelleren.nu. Ik ontmoet allerlei ondernemers. Ze werken ontzettend hard en investeren vooral in het operationele deel van hun onderneming. Dat is heel menselijk en ook zeker niet vreemd. De concurrentie is heftig en de marges worden zwaar bevochten.

Aandacht verschuiven

Als HR-adviseur vraag ik feitelijk twee dingen van de ondernemer. Dat hij zijn aandacht verschuift van operationeel bezig zijn naar meer beleidsmatig ondernemen. En dat hij inzage geeft in wat hij heeft geregeld op personeelsgebied. Zo leer ik de ondernemer goed kennen. Niet alleen als ‘de ondernemer’ die beleid voert. Maar ook als mens die dagelijks met problemen wordt geconfronteerd.

Dat maakt het werk van een HR-adviseur ook zo compleet. Ik kijk met ondernemers mee naar hoe zij hun visie - beleid - proces - inhoud én relaties hebben vormgegeven en onderhouden. Die aspecten kunnen sterk uiteenlopen. En dus is ook de ondersteuning- of adviesvraag heel verschillend.

Soms geen visie

Daar waar de ene ondernemer nog geen visie of missie heeft geformuleerd, heeft de ander dat wel. In het laatste geval gaat het veel meer om de vraag hoe hij die missie procesmatig inhoud kan geven.

In een aantal gevallen hebben medewerkers gedrag ontwikkeld dat niet wenselijk is. Soms hebben ze zich ook privileges toegeëigend die dermate lang door de ondernemer zijn getolereerd dat deze door medewerkers als verworven recht worden ervaren. In dat geval zitten de knelpunten vooral in de relatiesfeer.

Goede instrumenten

Was het maar zo eenvoudig dat een goed personeelsbeleid -en dus ook het leren en ontwikkelen- alleen bestond uit het hanteren van goede instrumenten. Zelfs als de instrumenten op orde zijn, gaat het niet vanzelf. Onder die  instrumenten bedoel ik:

1. goede functieomschrijvingen waarin niet alleen de taken en werkzaamheden maar ook de verantwoordelijkheden, gedragsvaardigheden en competenties, beschreven zijn.

2. twee keer per jaar een gesprek met de medewerker waar een PAP (persoonlijk actieplan) en/of een POP (Persoonlijk ontwikkelplan) uit voortkomt. In een PAP en/of POP wordt namelijk nauwkeurig vastgelegd hoe het is gesteld met het VAKmanschap. Ik heb het dan over Vaardigheid – Attitude – en Kennis.

Door stil te staan bij dat VAKmanschap wordt de noodzaak van het leren en ontwikkelen inzichtelijk. Ook wordt helder of er moet worden bijgespijkerd op Kennis en Vaardigheid. Of bijvoorbeeld enkel moet worden gecoacht op Attitude.

Goed beleid kost tijd

Dat brengt me tot het volgende. Ondernemers zijn primair ondernemer. Zij denken dat ze geen tijd hebben om hun zaag te slijpen omdat ze nog zoveel bomen moeten omzagen. Nadenken over een goed beleid kost tijd. Leidinggeven is een vak apart en vraagt naast tijd, aandacht en energie ook VAK manschap. 

Mine van Wychen, HR-adviseur

www.rinbv.nl

Auteur

Mine van Wychen